Publicerat 2019-01-07 10:40

Fler poliser och ordentliga straff

Socialdemokraten och ledarskribenten i Folkbladet, Widar Andersson, skriver i en ledare om EUs statistik om att Sverige ligger i bottenskiktet i EU när det gäller polistäthet. Han koppar det till den befolkningsökning som varit i Sverige, sannolikt är även sjukvården och socialtjänsten pressad...

Widar noterar vidare att Sverige förra året slog rekord när det gäller gängrelaterade mord främst i förorter. 44 personer mördades 2018. Huvuddelen av brotten är olösta. Även om vi gör antagandet att några av de som mördat sedan själva mördats och/eller försvunnit ut ur Sverige så är det ett stort antal gärningsmän och ett ännu större antal vittnen som således går runt på fri fot på våra gator och torg, skriver han.

"Fallande polistäthet och rekord i gänganknutna mord är ingen bra kombo. Lägg därtill att huvuddelen av mördarna är unga. Vilket betyder att de få som väl döms inte riskerar några särskilt långa fängelsestraff. Bristen på poliser, bristen på uppklarade gäng/ungdomsmord och bristen på effektivt kännbara straffpåföljder pekar på en rättsstat med allvarliga problem."

 
Widar konstaterar, att polisen inte är den enda lösningen på dessa allvarliga samhällsproblem, det krävs självklart även sociala och förebyggande insatser. Skolorna måste bli bättre och utanförskap och arbetslöshet i utsatta grupper måste minskas.
Widar avslutar med att notera att det byggs upp konstruerade motsättningar mellan olika samhällsområden; som att fler poliser och ordentligare straff inte "löser problemen". Vilket Widar anser är snömos. "Fler poliser och ordentligare straff löser problemen med brist på poliser och på ordentliga straff."
Amen.

Tommy Hansson
Gilla sidan:


 


Tidningen POLISEN


Brandfacket
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994