Publicerat 2020-02-28 14:30

Fem fräscha miljarder till Polismyndigheten

Nu har Polismyndigheten beskrivit för regeringen vad polisens expansion och satsningar på grov organiserad brottslighet mm kommer att kosta kommande budgetår. För 2020 - 2021 finns pengar i kappsäcken, men ska sedan polisen växa mot målet 2024 krävs nya friska pengar...

Det krävs resurstillskott på närmare fem miljarder kronor åren 2022-2023 för att finansiera tillväxten till drygt 38 000 polisanställda. Det skriver Polismyndigheten i sitt budgetunderlag till regeringen.

 

Det aviserade tillskottet i budgetpropositionen för 2020 gör att Polismyndigheten klarar sig med aviserat anslag 2021. Aviserat anslag för 2022 och 2023 har dock inte räknats upp för att möjliggöra tillväxten. För att klara tillväxten med en ekonomi i balans krävs anslagshöjningar med 1,6 miljarder kronor 2022 och 3,3 miljarder kronor 2023.

 

− De här tillskotten krävs för att ge oss ekonomiska förutsättningar att klara tillväxten till drygt 38 000 polisanställda till 2024. Tillväxten är också förutsättning för att nå vårt långsiktiga mål om ett tryggt och säkert Sverige, säger rikspolischef Anders Thornberg.

 

Anslaghöjningen ska främst gå till personalkostnader, men det krävs också satsningar på bland annat lokaler och fordon i takt med att antalet anställda ökar. Detta är en förutsättning för att kunna planera tillväxten och genomföra den i en jämn takt.

 

Polismyndigheten skriver i budgetunderlaget att uthållig tillväxt förutsätter att myndigheten får behålla eventuella anslagssparanden i sin helhet under perioden 2021-2023. Skälet till det är att genomförandet av den planerade tillväxten innefattar vissa osäkerheter om när kostnader tidsmässigt faller ut.

 

Budgetunderlaget utgår bland annat från den politiska målsättningen om att Polismyndigheten ska bli drygt 38000 polisanställda till år 2024. För att säkra tillväxten krävs fortsatta ekonomiska förstärkningar av polisen som ger möjlighet att realisera de satsningar som anges i polisens strategiska verksamhetsplan för perioden 2020-2024.

 

Några viktiga områden är en ökad lokal närvaro i landet, satsningar mot den grova organiserade brottsligheten, förstärkning av den gränspolisiära verksamheten samt ökad förmåga att bekämpa brott mot särskilt utsatta brottsoffer och it-relaterad brottslighet.

 
Blåljus hoppas att budgetunderlaget räcker till även de löneförstärkningar som torde vara nödvändiga om vi ska komma i närheten av målet på ca 7000 fler poliser till 2024.

Tommy Hansson
Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994