Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-11-13 09:40

FD Rikspolischef blir hedersdoktor

Sten Heckscher, som var Rikspolischef mellan 1996-2004, har blivit utnämnd till hedersdoktor vid Södertörns Högskola. Detta sedan han på flera sätt engagerat sig och bidragit till högskolans utveckling. Heckscher har en gedigen bakgrund i svensk statsförvaltning, och efterträdde Björn Eriksson som Rikspolischef, och blev själv efterträdd av Stefan Strömberg.

Motiveringen till nomineringen av Sten Heckscher som hedersdoktor 2018 vid Södertörns högskola är enligt ett pressmeddelande att han på flera olika sätt engagerat sig och arbetat för högskolans utveckling. Som initiativtagare till, och ordförande i, styrgruppen för Förvaltningsakademin har Heckscher tydligt bidragit till att verksamheten på kort tid byggts upp och utvecklats till en stark verksamhet med uppdragsutbildning, forskning och samverkan.

Han var rådgivare och arbetade tillsammans med högskolan vid ansökan om att få polisutbildningen till Södertörns högskola. Heckscher har i övrigt varit rådgivare i juridiska frågor, samt deltagit i såväl uppdragsutbildningar som i grundutbildningar vid högskolan.

– Jag är både glad och hedrad över utnämningen,
säger Sten Heckscher enligt samma pressmeddelande. Glad för att det är ett erkännande för något jag gjort som jag tyckt är viktigt och som jag lagt mycket jobb på och hedrad för att det markerar att Förvaltningsakademien är viktig och för att jag tänkt rätt.

Många äldre poliser minns 2003, då dåvarande länspolismästaren i Stockholm, Gunno Gunnmo, ansåg sig tvungen att avgå sedan Heckscher som RPC menat att han ingått ett alltför frikostigt löneavtal för sina poliser. (Utan att fråga om lov)

Det ledde till en del kritik mot Rikspolischefen. Avtalet som Gunno tecknade med Polisförbundet innebar bland annat en högre ingångslön men också en äldrepott samt en utvecklings- och arbetstidsdel för poliserna i Stockholm. I DN förklarade länspolismästaren:

"Rikslönetänkandet är förödande. Det är i dag orimligt med lika löner. Självklart ska poliser i Stockholm, med hänsyn till arbets- och sociala förhållanden, ha bättre betalt än poliser i exempelvis Åmål".


Gunnos ord äger sig riktighet ännu idag, med tillägget att bostadspriserna lagt lök på laxen.

Tommy Hansson
Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994