Publicerat 2019-05-13 15:00

Fackliga rättigheter i fokus på utbildning

I början av maj fick 25-talet fackliga ombud utbildning i Förtroendemannalagen (FML) av fackets egna jurister. En av frågorna gällde FML 3§ om att en fackligt förtroendevald inte kan omplaceras om det medför att hen inte kan utföra sitt uppdrag. En sådan omplacering kan ogiltigförklaras (MBL 8 §). Att hålla sig uppdaterad om arbetsrättsliga frågor är i dag viktigare än någonsin.


När LO/TCOs Rättsskydds AB arrangerar sina återkommande utbildningar för fackliga ombud blir deltagarlistan snabbt fulltecknad. Denna utbildningskväll närvarade ombud från bland annat Polisförbundet, ST, Unionen, Lärarförbundet, Vårdförbudet, Vision.

 

Annika Ewerblad, jurist med specialisering på arbetsrätt vid LO/TCO Rättsskydd, lade stort fokus låg på just Förtroendemannalagen (specifikt 3 - 4 §§), lagens tillämpningsområden liksom dess fallgropar, men även MBL, LAS, yttrandefrihet berördes.

 

Exempel på ämnen som diskuterades:

* Vad är/ vad är inte fackligt arbete? (Kopplingen till den egna arbetsplatsen väsentlig).

* Vikten av att anmäla ombud till arbetsgivaren.

* Skälig ledighet vid ex förhandling – ombud ska ha tid för såväl förberedelse som genomförande. (Kan bli en diskussionsfråga).

* Arbetsgivarens skyldighet att medverka till att ombudets arbete går att förena med det fackliga uppdraget.

* Vid påkallad förhandling måste båda parter vara pålästa (motsatsen "förhandlingsvägran").


Oavsett om erfarenheterna hos ombuden var lång eller kort erfarenhet gav denna kväll både en påminnelse liksom fördjupade insikter om arbetsrätt och domstolspraxis.

 

-En bra blandning på innehåll och exempel. Jag fram emot en fördjupning i LAS till hösten, sa Kjell Ahlin, Polisförbundet/regionstyrelsen Stockholm, som var nöjd med kvällen.

 

Här kan du läsa mer:

Länk FML

Länk MBL

 

Tina Gustafsson

Gilla sidan:
TIPSA FRAGA

wwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994