Publicerat 2020-03-10 08:50

Facklig samverkan för att förebygga brott och rekrytering till kriminalitet

En del ämnen borde det finnas förutsättningar till att göra breda överenskommelser om. Vi kan dividera om brottens orsaker, eller den bästa medicinen mot kriminalitet, men det bästa och viktigaste arbetet är trots allt det som förebygger att brott inträffar och att unga dras in i kriminalitet.

Alla inser nog också idag, att det behövs fler poliser för att polismyndigheten ska kunna fullgöra sin del av det förebyggande lokala polisarbetet överallt i Sverige, hela tiden. Regeringen har som en del i sitt 32-punktsprogram föreskrivit att 12 myndighter ska samarbeta mer organiserat för att förebygga och motverka kriminalitet.

Nu tar Polisförbundet det ett steg till och tar initiativ till en bred facklig samling och bjuder in sexton fackförbund och centralorganisationer vars medlemmar är väsentliga i det brottsförebyggande arbetet.

Sveriges fackföreningsrörelse har alltid varit en konstruktiv kraft i samhällsförändringar och har drivit på för viktiga reformer. Målet med samlingen är att kunna enas om konkreta förslag på hur det brottsförebyggande arbetet kan stärkas.

 

Kriminaliteten förstör så många liv och är ett hot mot både sammanhållningen och utvecklingen av ett samhälle. Den skapar otrygghets hos alla som drabbas av den, men också för anhöriga till både brottsoffer och gärningsmän. Därför måste det brottsförebyggande arbetet stärkas, säger Lena Nitz, Polisförbundets ordförande.

 

Många av våra medlemmar ser barn och ungdomar som är i riskzonen för att hamna i kriminalitet.

De känner stor frustration över att samhällets resurser inte alltid är anpassade för att kunna ge den hjälp och det stöd som behövs. Med fackföreningsrörelsens gemensamma kunskaper och styrkor i ryggen hoppas vi kunna enas om konkreta förslag på hur det brottsförebyggande arbetet ska kunna stärkas, säger Lena Nitz.

 

Inbjudna fackförbund och centralorganisationer:

Akavia, Akademikerförbundet SSR, Kommunal, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Seko, ST, Sveriges Skolledarförbund, Transport, TullKust; Vision, Vårdförbundet, LO, TCO, SACO

 

Blåljus välkomnar initiativet, när brottslighet och droger gått allt längre ned i åldrarna, har polis och rättsväsendet högst måttliga medel att sätta in mot gärningsmännen. Då måste andra delar av samhället har resurser att fungera som det är tänkt - och ta sina yrken till en ny nivå av brottsförebyggande. De kommer dock inte att helt kunna fylla det vakum som polisbristen lämnat på många orter när det gäller lokalt långsiktigt förebyggande polisarbete. Det finns planer på att bygga upp detta, men då måste rekryteringen till polismyndigheten lyckas bättre än hittills.

 

Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994