Publicerat 2018-11-09 13:20

Facklig ordförande skriver om påfrestningar i staten

Det är ST:s förbundsordförande, Britta Lejon, som beskriver arbetssituationen för förbundets medlemmar, som arbetar mycket nära människor och ofta under besparingars och effektiviseringas påfrestningar. Den psykosociala arbetsmiljön kan vara så dålig att det riskerar liv eller hälsa, poängterar Britta i en artikel i Dagens Arena.

Hon konstaterar att det är en belastning i sig att ha många kontakter med människor - och beskriver problemen med orden: Högt arbetstempo, ständiga förändringar i arbetsorganisationen och risken för hot och våld är andra faktorer som påverkar arbetsmiljön. Det är mycket allvarligt att statens företrädare har en så pass utsatt arbetsmiljö att de riskerar liv och hälsa, konstaterar hon även.
 
Dessutom riskerar det att kraftigt försvaga rättssäkerheten, likabehandling och kvaliteten och servicen i tjänsterna som medborgarna har rätt att kräva vilket är minst lika allvarligt. Brister i både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön riskerar att leda till olyckor, arbetssjukdomar och sjukskrivningar vilket är väl känd problematik.
 
Den fysiska arbetsmiljön har blivit bättre inom staten genom åren, men den psykosociala arbetsmiljön är ett ökande problem där stress, högt arbetstempo, stor arbetsbelastning, ständiga omorganisationer och brister i ledarskapet ses som orsaker till en allt högre korttids- och långtidssjukfrånvaro.

Bristerna i arbetsmiljön försämrar förutsättningarna för anställda i staten att göra ett bra jobb och det försvårar för arbetsgivarna att behålla och rekrytera ny personal.


Därför kräver Britta av nästa regering att det får vara måtta med effektiviseringar, i stället måste regeringen:

  • anställa fler medarbetare i verksamheter där staten möter medborgare
  • dra upp riktlinjerna för ett förebyggande arbete mot hot och våld i staten
  • tillsammans med parterna på arbetsmarknaden formulera en åtgärdsplan för bättre förebyggande arbete kring fysisk-och psykosocial arbetsmiljö
  • ge ledarskapet i staten bättre förutsättningar att vara närvarande chefer.
Blåljus kan bara hålla med Britta Lejon både om problembilden och kraven på lösningar. Hon har så klart mångdubbelt fler medlemmar än Polisförbundet, (i staten) men dessa problem drabbar alla anställda i olika omfattning. Inom Polismyndigheten kan vi vara särskilt utsatta. Poliserna i Polisförbundet och våra fackliga skyddsombud tar också de frågor som Britta Lejon lyfter på största allvar. Därför kommer vi att fortsätta att göra vårt allra bästa för att tillgodose alla anställdas arbetarskydd inom Polismyndigheten oavsett facklig tillhörighet.
 
Tommy Hansson

 
Gilla sidan:


 


Tidningen POLISEN


Brandfacket
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994