Publicerat 2008-07-31 11:30

ALLA INLÄGG

NEDAN ÄR

INSÄNDARE:

(utom Blåljus kommentarer, förstås)

”Ett hån mot

poliser som

rekryterats

tidigare”


För att få fler poliser som är kvinnor och invandrare har rapporten "Framtidens polisutbildning (SOU 2008:39)", av bland andra rikspolischefen Bengt Svenson och Säpochefen Anders Danielsson, föreslagit att i stort sett samtliga fysiska och psykiska krav för att bli polis ska slopas. På sidorna 15 och 16 skriver rapporten följande:

"Vissa av de krav som gäller i dag vid antagningen till polisutbildningen kan emellertid slopas. Hit hör de nuvarande kraven på svenskt medborgarskap, de fysiska kraven (styrka, kondition, simning), de personliga egenskaperna (lämpligheten för polisyrket) och svenskprovet. Genom att ta bort dessa krav bör skapas större förutsättningar att rekrytera kvinnor och personer med utländsk bakgrund".

Jag ser rapportens förslag att slopa dessa krav som ett hån mot alla poliser som har haft just dessa krav när de antogs till polisutbildningen.


Paul Nilsson

BLÅLJUS KOMMENTAR
: Tack, Paul, för ditt inlägg. Justitieminister Beatrice Ask har noga understrukit att hon inte ännu bundit sig varken för utredningens förslag eller redan framförda argument mot förslagen. Det är öppet att påverka precis som du gör.


”Stridigheterna

tog inte slut”


Jag hoppades och trodde att de fackliga stridigheterna var över efter bytet på ordförandeposten i polisfacket i Stockholms län. Så blev det inte och det är lätt att nu dra slutsatsen att det inte bara var personliga motsättningar utan att två mycket olika kulturer stod mot varandra !


Man behöver bara jämföra Polisförbundets tråkiga hemsida med Blåljus för att se det ! Det toppstyrda Polisförbundet hade behövt en Claes Cassel för att fånga medlemmarnas intresse och göra dem delaktiga och engagerade !

Den andra biten som gjort att jag legat lågt den senaste tiden är att mediernas och allmänhetens intresse för facklig pajkastning är noll. Själv debatterar jag gärna i interna och externa tidningar och skriver varje månad en KRÖNIKA för ett internt nätverk där Claes Cassel är med. Jag försöker göra kopplingar till samhällsdebatten och delar av detta har lagts ut på Blåljus.

Det är nog flera än jag som vill ha slut på revirstriderna och istället få fackets hjälp att få polisen mera aktiv i samhällsdebatten. Carin Götblad har verkligen visat vägen och det vore fel att inte ta lärdom av detta och den vägen skapa förtroende och intresse för vår plats i samhället !

Anders Bergstedt


”Att lämna facket

en förvirrad åtgärd”


Det skrivs åtskilligt på Blåljus om att lämna facket. Om man resonerar utifrån stockholmsfacket verkar det som en förvirrad åtgärd. Vårt fack har gjort en hel del för oss åtminstone för oss som jobbar i uniform i yttre. Innan förbundet kom och raserade alltihop hade vi en hygglig inkomstutveckling att se fram emot och den hade förhandlats fram i Stockholm. Hur kan man få ihop att lämna det facket? Det är väl förbundet som har ansvar för att vi som pa riskerar att förlora 2000 kr i månaden. Det är förbundet vi ska lämna.

Men det verkar inte att gå att lämna förbundet och stanna i stockholmsfacket. Den simpla slutsatsen av det blir inte att lämna facket utan att se till att facket lämnar förbundet. Det gäller att hålla isär de där sakerna, bästa kolleger. Att lämna facket är att skada stockholmsfacket minst lika mycket som förbundet. Icke önskvärt. Faktiskt rentav skadligt för oss själva om stockholmsfacket försvagas.

Hur går det då med att lämna förbundet? I våras stod det att läsa en del på Blåljus om någon grupp som jobbat med den frågan men jag kommer inte på vad den hette så jag har inte kunnat läsa in mig på det. Kan Blåljus vänligen upplysa om vad gruppen hette?

För ett par år sedan sådär så fanns också på Blåljus en historik över stockholmsfacket och där stod det bland annat att Stockholm stått utanför förbundet rätt många år sedan starten någon gång i början på 1900-talet. Kunde det gå för sig att få läsa den där historiken igen om den finns kvar? Vi måste börja förbereda oss för den här striden och det ska vi i Stockholm göra tillsammans och inte genom att söndra vårt lokala fack som fungerat bra.

Ville, pa Söder om Söder


BLÅLJUS KOMMENTAR
: Tack, ”Ville”, för ditt inlägg. Gruppen heter Framtidsgruppen. Den tillsattes efter representantskapet i Malmö och har slutredovisat sitt uppdrag i en rapport som Blåljus givetvis ska låta dig läsa igen. Och ja, du får gärna läsa historiken över polisfacket i Stockholm. Av praktiska skäl börjar vi med del ett och två så återkommer vi senare med mera. Hoppas du finner läsningen intressant.

Vill du läsa Framtidsgruppens rapport – KLICKA HÄR!
Vill du läsa Stockholms polisfackliga historia del ett – KLICKA HÄR!
Vill du läsa Stockholms polisfackliga historia del två – KLICKA HÄR!


”Måste göras rejäla

förändringar”


Det är inte kul att komma hem från semestern och börja inse vad som hänt. Jan Karlsen vägrar återigen att svara kritiska kolleger på Blåljus och för att toppa det hela inleder han uteslutningsförfarande mot en Malmö-kollega som är kritisk mot avtalet och vågar sig på att undersöka alternativa försäkringar.

Denna förbundsstyrelse har totalt kört fast i sitt vettlösa försvar för ett avtal som man borde ha vett att be stora grupper av kolleger om ursäkt för. Man tänker då särskilt på de yngre i yttre tjänst. Är det verkligen inte en grupp som förtjänar uppmuntran och stöd i stället för sänkta löner och längre arbetstid?

Hur ska de kunna övertalas att gilla detta med löften om fyra års sänkning av pensionsåldern i någon dimmig framtid? Och vi som har lite närmare till pension får endast obetydlig utdelning eftersom man måste vara i 25-årsåldern för att få en anständig pension vid 61. För första lägliga tillfälle måste det göras rejäla förändringar i den sittande förbundsstyrelsen.

G.T.

”Oklart i

information

om tillfällig

arbetstid”


Jag beklagar men jag tyckte det var oklart i informationen om arbetstiden i förra Blåljus. Jag förstår att vi får en tillfällig arbetstidsförläggning den 1 oktober i avvaktan på att facket förhandlar klart med arbetsgivaren om en slutlig lösning enligt det nya avtalet. Men det jag undrar är om förlängningen av arbetstiden med ett antal timmar i veckan för till exempel oss på utryckningen kommer att införas den 1 oktober? Och i så fall efter vilka principer? Vet man det redan?

P, ingr Norrmalm

SVAR:


Hej,

Jag beklagar om informationen i Blåljus, 2008-07-17, angående förlängningen av arbetstiden från och med den 1 oktober 2008, var oklar.

Det är några frågor som återstår att förhandla med arbetsgivaren om innan den 1 oktober 2008, bland annat var den utökade arbetstiden, som kommer att införas den 1 oktober 2008, ska läggas ut.  

Vi har för avsikt att avsluta förhandlingen med arbetsgivaren om de återstående frågorna i slutet av augusti.

Björn Kellerth
Förbundsområdesstyrelsen Stockholm


SVAR PÅ KERRYS INSÄNDARE:


”Aldrig insyn

på FRA”


Hej Kerry, du skriver intressant om JK. Men vad jag kan fatta handlar verksamheten på FRA om rikets säkerhet i alla fall när de påstår sig jaga terrorister. Jag är helt säker på att du inte kan kliva in på FRA och begära ut handlingar om deras jobb med stöd av offentlighetsprincipen.

Det är ju just det som gör deras nya befogenheter så läskiga. När SÄPO spanar på folk så finns det ju någon slags misstanke om brott i botten. Men FRA kan spionera på helt vanliga hederliga svenskar som inte gjort något allvarligare än enstaka felparkeringar. Och du kan aldrig få någon insyn i verksamheten. Den som lämnat ut handlingen som visats på SVT kommer säkert att åka dit om de får tag i vederbörande.

Men då blir det nog inte bara på att handlingen har ett särskilt sekretesskydd utan lika väl på att någon lämnat ut själva den fysiska handlingen. Det glömde Claes Cassel att nämna i sin kommentar och det är en ganska viktig sak eller hur?

Söderortare

BLÅLJUS KOMMENTAR: Tack för ditt inlägg. Det var inte den aspekten Kerry tog upp men i sak har du helt rätt. Och det är viktigt. Därför blir det här lite långt.

Även när det gäller vanlig sekretess, då det inte är straffbart att lämna ut uppgifterna för publicering, finns förbud kvar att lämna ut själva handlingen eller bandupptagningen eller filmen eller något liknande. Lämnar någon ut en handling (eller motsvarande) gäller inte efterforskningsförbudet längre utan förundersökning får inledas.

Meddelarfriheten och anonymitetsskyddet gäller då någon för publicering berättar om en sekretessbelagd information eller läser något ur en sekretessbelagd handling, som dock inte överlämnas. Men inte ens uppläsning ur en handling är, som sagt, tillåten om saken rör t ex rikets säkerhet eller telefonavlyssning.

För att nu vara riktigt noga vill jag understryka orden ”för publicering”. Det går inte, som alla poliser förstår, att utan risk för påföljd berätta sekretessbelagd information för make/maka eller grannar. Meddelarfriheten förutsätter att avsikten ska vara att den lämnas ”för publicering”. Denna publicering behöver inte ske meddetsamma eller ens någonsin bli av. Det krävs bara att avsikten fanns vid utlämnandet av uppgiften.

De lagstiftare som en gång författade tryckfrihetslagarna hade knappast i tankarna att poliser skulle medverka i säljande sensationsjournalistik genom att läsa högt ur sekretessbelagda handlingar för reportrar. Det måste ses som ett missbruk av – och hot mot – tryckfriheten. Lagen var tänkt som ett skydd för den som vill berätta om orättvisor, övergrepp och korruption och via medierna låta allmänheten få veta vad som pågår utan personlig risk. Det skyddet ska vi vara rädda om och det är vi bland annat genom att inte missbruka det.

Nyligen har det stått att läsa i medierna att FRA anmält bloggare till JK för att de ”sympatipublicerat” dokumentet som SVT ursprungligen publicerade. Hos JK har man uttalat att publiceringen av dokumentet om den förundersöks troligen kommer att behandlas som brott mot tystnadsplikten – inte som ett tryckfrihetsbrott. Fortsättning följer.CC  
Gilla sidan:


 


Tidningen POLISEN


Brandfacket
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994