Publicerat 2019-08-23 11:10

En ny polisutbildning får inte fördröjas mer

"Trots att två gedigna statliga utredningar landat i samma förslag på hur polisutbildningen bör förbättras har inget hänt. När det nu finns en riksdagsmajoritet för en reformerad polisutbildning är det tid att agera"

 

Så skriver Polisförbundets ordförande Lena Nitz tillsammans med Ola Kronkvist, prefekt vid Institutionen för polisiärt arbete, Linnéuniversitetet, och Lars-Erik Lauritz, lektor Enheten för polisutbildning, Umeå universitet.

 

Debattartikeln i Svenska dagbladet konstaterar att polisutbildningen varit föremål för två statliga utredningar inom loppet av mindre än tio år, som båda landat i samma slutsats: att polisutbildningen ska bli en treårig högskoleutbildning som leder till en formell yrkesexamen, precis som högskoleutbildningarna till exempelvis sjuksköterska, lärare, förskolelärare och officerare.

 

Men trots att två gediget genomförda statliga utredningar landat i samma förslag på hur polisutbildningen bör utvecklas och förbättras, och trots att förslagen vunnit gehör från remissinstanserna, har de inte omvandlats till politiska beslut och handling. 

Vi anser att nuvarande ordning är ohållbar på sikt och vill därför:

  • Att polisutbildningen vårterminen 2025 görs om till en 3-årig högskoleutbildning om 180 högskolepoäng.
  • Att utbildningen leder till en yrkesexamen med yrkeslegitimation.
  • Att medel tillskjuts så att lärosätena framöver ska kunna erbjuda poliser relevanta kurser och program för fortsatta studier.
  • Att det avsätts särskilda forskningsmedel för praktiknära polisforskning till vilken poliser har tillträde efter fortsatta studier på avancerad nivå.
På twitter finns en kommentar till utspelet som är tänkvärt. Det lyder:
"Vad är nyttan av att utveckla utbildningen när man inte kan fylla platserna redan idag med lämpliga sökande. Lön under utbildningen och ett polislönelyft är en bit på vägen."

Å andra sidan är det ju ett tag till 2025, och lön under utbildningen får ju redan vissa. So om det införs för samtliga polisskoleelever så återstår bara polislönelyftet. Arbete pågår...

Tommy Hansson
Gilla sidan:
TIPSA FRAGA

wwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994