Publicerat 2020-05-20 09:30

Debatt om Gängkriminaliteten och brottsbekämpningen

Som Blåljus beskrivit pågår en debatt om hur framgångsrika polisens operationer mot den organiserade grova brottsligheten varit. Vapenbeslag, gripna och fängslade kriminella tycks inte minska skjutningarna i avsedd omfattning. Å andra sidan vet vi inte hur mycket fler skjutningar som hade inträffat utan operation Rimfrost.

Nu har Moderaternas rättspolitiske talesman, Johan Forssell, kritiserat den Socialdemokratiska regeringen, som han menar mest slamrar med presskonferenser om det grova våldet, medan inte så mycket händer i verkligheten.

Forsell skriver i KvP att det ställs ut löften, det hålls oräkneliga pressträffar och det beskrivs hur bra saker ska bli. Men resultaten lyser fortfarande med sin frånvaro. Trots att de ansvariga ministrarna Morgan Johansson och Mikael Damberg försäkrat svenska folket att arbetet skulle ha högsta prioritet. Men gängkriminaliteten kan inte mötas med talepunkter och intervjuer. Det krävs konkreta reformer för att ta tillbaka vad som förlorats till de kriminella gängen.

 

 

"Genom att öka attraktiviteten i polisyrket kan Sverige få fler poliser och framförallt fler i yttre tjänst. Viktiga straffskärpningar, till exempel för gängkriminalitet, behövs för att säkerställa att livsstilskriminella personer inte skapar nya brottsoffer. Straffrabatten för upprepade brott, den så kallade mängdrabatten, behöver slopas för att markera brottets allvar. Nya verktyg krävs för att klara upp fler brott, till exempel visitationszoner och enklare förfarande vid användning av hemliga tvångsmedel. Socialtjänstens viktiga arbete måste stärkas och möjligheterna att flytta på eller till och med omhänderta ungdomar i riskzonen för kriminalitet, måste bli bättre.

 

Medan regeringen slår rekord i pressträffar slår Sverige rekord i skjutningar och sprängningar. Men när resultatet av den egna politiken ska utvärderas, blir det plötsligt knäpptyst. Ingen från regeringen vill kommentera, trots att man är inne på sitt sjätte år i regeringsställning."

 

Regeringen blev inte svaret skyldig, utan Morgan Johansson har tillsammans med Mikael Damberg försvarat sin politik i en egen debattartikel i samma tidning.


De påpekar att det (redan) anställts 4000 nya medarbetare till polisen, för att avlasta poliserna. Samtidgt är det ca 3000 nya poliser under utbildning på polishögskolorna, som kommer ut som färdiga poliser de närmaste åren.

(I förhållande till de 10 000 fler anställda inom polisen till 2024, innebär det att den civila kvoten skulle vara fylld, givet målsättningen som sänkts från 70% poliser till 60% poliser.)

Ministrarna betonar de straffskärpningar som genomförts, bland annat när det gäller grova vapenbrott och påpekar att fler gängkriminella än någonsin är i fängsligt förvar. Till det kommer de 34 punkter mot gängkriminalitet och grov brottslighet där arbete pågår.

De betonar dock att det idealiska förstås vore om alla de förslag regeringen arbetar med hade fått effekt samma dag som de presenterades. Men så fungerar det inte i en rättsstat. I Sverige kräver grundlagen att det finns underlag när nya lagar stiftas. För åtgärder som är så ingripande som de vi föreslår måste underlaget vara särskilt gediget. Ändå vågar vi påstå att reformtakten på det här området aldrig varit högre än vad den är i dag.

"Problemen med de kriminella nätverken kan inte reduceras till ett spel där politiker bara ska skylla på varandra. 

Gängkriminaliteten har vuxit fram under lång tid. Det våld vi ser i dag är följden av bland annat en alldeles för låg prioritering av brottsbekämpningen under decennier, men också en hög arbetslöshet och växande sociala klyftor som skapat en grogrund för gängen.

 

Denna utveckling kan inte vändas på några ögonblick, eller ens på några år. Men vi är övertygade om att de insatser vi nu gör, med bland annat den största utbyggnaden av polisen någonsin, med straffskärpningarna, den ökade kameraövervakningen och fler förebyggande åtgärder kommer att ge resultat.
Polisen har på senare tid riktat slag efter slag mot den organiserade kriminaliteten, och förr eller senare slår de sönder strukturerna.  Vi kommer från regeringens sida fortsätta att förse de brottsbekämpande myndigheterna med de resurser och de verktyg som de behöver för att åstadkomma detta. Det kan Johan Forssell vara säker på."

Blåljus välkomnar debatten, då vi är övertygade om att det är många fler än Johan Forssell som är oroade över utvecklingen. Sveriges poliser och befolkning behöver se konkreta resultat som ändrar känslan av att rättssamhället håller på att förlora våldsmonopolet till kriminella krafter. Det har skett en hel del, reformtakten är relativt hög. Men på bottenlinjen är det fler poliser som kommer att göra skillnad. Frågan är om polisens rekryteringstakt räcker för att hålla jämna steg med nyrekryteringen till kriminella gäng. För att vinna den kampen måste poliserna räcka till även brottsförebyggande lokalt polisarbete som bygger på en god långsiktig och tydlig relation med människorna i samhället, inte bara i de särskilt utsatta områdena.
 
Tommy Hansson
Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994