Publicerat 2018-11-14 09:00

Dags att infria polislöftena nu!

Lena Nitz skriver idag på SVT - inte om riksdagens omröstning om regeringsförslag - utan om vad nästa regering måste ta tag i. Dagen efter att riksdagen bestämt sig för att acceptera eller förkasta Kristersson som statsminister, presenteras nämligen av allt att döma övergångsregeringens budget...

Lena uppmanar landets politiker att inte svika de förväntningar som Sveriges poliskår har på att deras givna löften ska infrias. Hon beskriver polisernas verklighet, där avhoppen från yrket har ökat och platser på polisutbildningen står tomma, befolkningen växt samtidigt som antalet poliser minskat vilket medfört att polistätheten i Sverige nu är den lägsta på drygt tio år.
Det finns ett mycket brett stöd bland allmänheten för att Polisen behöver få mer resurser, det menar ca 90% av medborgarna. Samtliga partier har också lovat mer resurser till Polismyndigheten. Men trots att både allmänhet och politiker vill samma sak är det högst osäkert när de pengar som krävs kommer att finnas i myndighetens budget. En uppskjuten budgetsatsning kan få allvarliga konsekvenser för Polisen och i förlängningen därmed också för samhället.

En utebliven, eller en för liten satsning, kommer att göra det svårare att nå målet om 10 000 fler polisanställda till år 2024, vilket partierna är överens om behövs för att Polismyndigheten ska klara sitt uppdrag, konstaterar hon.

 

Alla inser att resurstillskottet är absolut nödvändigt - det handlar inte bara om att ge medel för att kunna anställa fler utan också om att tillskjuta de pengar som krävs för att kunna uppvärdera polisyrket så att avhoppen bromsas, rutinerade poliser väljer att komma tillbaka och utbildningsplatserna fylls.

 

Det krävs en långsiktigare polispolitik som kan fungera oavsett regering och att Polisen ges ekonomiska förutsättningar som håller över tid. Det borde vara enkelt att få en riksdagsmajoritet som ställer sig bakom en sådan politik. Därför behövs en blocköverskridande överenskommelse som ger polisen rimliga förutsättnignar att planera långsiktigt för en effektivare polisverksamhet.

 

Lena avslutar sin debattartikel med orden:

 

"Och den (överenskommelsen) skulle ge alla oss som bor i det här landet en försäkran om att oavsett vilket regering som sitter så kommer vi inte att hamna i samma situation som vi haft de senaste åren – det vill säga att alla vaknar upp först när Polisen tappat både i förhållande till befolkningsutvecklingen och till en förändrad brottslighet."


Blåljus kan bara hålla med!


Tommy Hansson
      
Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994