Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-10-04 11:20

Centralt löneavtal klart

Polisförbundet informerar att det centrala löneavtalet är klart. Nu vet vi ramarna, det som återstår är att fylla dem med innehåll, enligt Polismyndighetens löften, enligt medlemmarnas önskemål och enligt Regeringens uppdrag. Polisförbundet står i startblocken.


"Nu är den sista stora avtalsrörelsen klar. Förhandlingsorganisationen OFR/S,P,O har idag tecknat ett nytt löneavtal med Arbetsgivarverket. Det blir löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden på minst 6,5 procent. Avtalet är treårigt och gäller från den 1 oktober 2017.


– Vi är nöjda med att ha fått igenom vårt krav på minst 6,5 procent i löneökningar under tre år. För oss är siffersatta löneökningar en förutsättning för att våra medlemmar ska kunna få en reallöneutveckling. Jag är också stolt att vi med det här avtalet har kunnat förbättra både tjänstepensionsavtalet och personskadeavtalet, säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST.

 

Vi i OFR/S,P,O är glada att vi nu har samsyn med Arbetsgivarverket om utmaningarna inom staten och hur vi bäst möter dessa. Bland annat när det gäller att lokala parter har möjlighet att reglera villkor vid flytt av myndigheter och krafttagen för att uppnå ett hållbart arbetsliv. Även det fackliga samarbetet med Seko och Saco-S har fungerat bra och varit avgörande för framgångarna i årets avtalsrörelse.

 

– Genom att vi nu tecknar ett treårigt avtal får vi stabila förutsättningar för vårt fortsatta arbete med att uppvärdera polisyrket. Jag är därför mycket glad över att vi i dag har lyckats komma överens om ett nytt centralt avtal. Nu fortsätter förhandlingarna med Polismyndigheten, säger Lena Nitz, Polisförbundets ordförande.

 

– Vi arbetade hårt för att få till ett avtal där vi följer ”märket” satt av parterna på industrins område. Märket innebär, förutom löneökningar på 6,5 procent under tre år, även extra pengar för låga löner. Det är värdefullt för vårt avtalsområde eftersom Försvarsmakten har anställda med väldigt låga löner, säger Lars Fresker, ordförande i Officersförbundet.

 

Avtalet i korthet:

• 6,5 procent i löneutrymme över 3 år
• Lokala parter får möjlighet att teckna lokala avtal vid flytt av myndigheter
• Att föräldralediga inte längre missgynnas i tjänstepensionsavtalet
• Ett bättre personskadeavtal där det inte längre är karens i 14 dagar"

 

Som Blåljus nämnt, finns möjligheten för Polisförbundets medlemmar att ställa frågor och chatta med vår förhandlingschef, Niklas Simson idag, kl 16-17 på Polisförbundets facebooksida.

 

Tommy Hansson

Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994