Publicerat 2019-01-17 08:40

Autogiro även för dina personförsäkringar

Väldigt många poliser har valt att ha sina personförsäkringar via Polisförbundet. Det är särskilt framtagna produkter som ofta är både prisvärda och anpassade till polisers behov. Det handlar om livförsäkringar, barnförsäkringar och sjukförsäkringar samt olycksfalls /invaliditets förhöjt belopp. Nu skickas den första kvartalsfakturan ut till de som inte hunnit registrera autogiro. Det är inte det enklaste sättet att betala försäkringarna, och det är enkelt att betala automagiskt!Nu är det ett bra tillfälle att välja autogiro för dina försäkringar, precis som du redan gjort för medlemsavgiften till Polisförbundet. Det är samma enkla procedur som för medlemsavgiften, men steg tre innebär en annan betalningsmottagare enligt nedan:


De flesta medlemmar som har frivillig personförsäkring genom Polisförbundet betalar denna via löneavdrag. Löneavdrag kommer inte att kunna göras efter årsskiftet, utan försäkringspremien betalas fortsättningsvis via autogiro eller inbetalningskort.

Enklast och mest miljövänligt är att betala via autogiro, och du kan ansluta till autogiro antingen via din internetbank eller via blankett.
Betalningsmottagare är Polisförbundets samarbetspartner Söderberg & Partners.

Autogiromedgivande via internetbank:

  1. Logga in på din bank via Webbläsaren (ej via appen)
  2. Välj autogiro i menyn, oftast under Betala/Betalningar
  3. Sök i fältet företagsnamn genom att ange namnet ”Insurance consulting”
  4. Välj det alternativ som lyder:

Betalningsmottagare: S&P Insurance Consulting AB

BG-nummer: 243–8695

Typ av betalning: Söderberg & Partners Gruppförsäkring

 

 (Om du får frågan om Betalarnummer, ange ditt personnummer).

 

Denna information finns även på Polisförbundet Försäkrings hemsida. Där finns även en blankett för autogiromedgivande för de som inte har möjlighet att lämna elektroniskt autogiromedgivande i sin internetbank.

 

Fullständigt ifyllt och undertecknat autogiromedgivande kan skannas och mejlas till forsakringar@polisforbundet.se eller postas till adress angiven på blanketten.

 

De som inte lämnar autogiromedgivande kommer att betala försäkringspremien kvartalsvis via inbetalningskort. Det första inbetalningskortet skickas ut i mitten av januari. De har nu hamnat både hos försäkringstagare som begärt autogiro och de som inte gjort detta. Dock följer det med ett brev, där det framgår att den som ansökt om autogiro före den 21 januari -19 kan bortse från fakturan. Detta väcker ändå en viss förvirring, och hanteringen känns inte helt optimal.


De medlemmar som redan har varit i kontakt med Polisförbundet Försäkring och skickat in ett autogiromedgivande på en blankett har fullgjort det som krävs för att försäkringspremien ska dras via autogiro efter årsskiftet och behöver inte göra något ytterligare.

 

Detta påverkar inte de hem- och bilförsäkringar du har tecknat via Polisförbundet. Den betalningen ändras inte.

TH
Gilla sidan:


 


Tidningen POLISEN


Brandfacket
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994