Publicerat 2018-11-19 11:50

Att vara eller inte vara Inspektör

Det är väl inte som för Hamlet, en fråga om livet, men ändå viktigt för många poliser. Bland annat handlar det om vilka tjänster man får bemanna via arbetsledningsbeslut. Polistidningen skriver ett mycket intressant och viktigt reportage om hur ett fungerade meritsystem ersattes med ett dysfunktionellt.


Polismyndigheten upprepar ständigt mantrat att den ska bli en attraktiv arbetsplats, för att locka nya poliser och för att behålla befintliga poliser. Det är även ett uppdrag som myndigheten fått av regeringen. Polislönerna har börjat justeras uppåt, även om det inte är på långt när tillräckligt.


Ett annat sätt att få poliser att trivas, är att använda det nya verktyget Karriär och Utvecklings-Vägar, KUV, som syftar till att poliser ska både kompetens- och löneutvecklas utan att behöva söka annan tjänst. Det arbetet pågår och några tydliga skillnader har vi ännu inte sett. Under tiden pågår verksamheten som hittills.

 

När Polismyndigheten bildades 2015 försvann alla gamla löneavtal som innehöll belöningar för erfarenhet. Ett sådant exempel var inspektörsavtalet, som både innebar att en erfaren och lämplig polis efter en utbildning kunde svara i högre tjänster och dessutom få högre lön.

 

Nu blev det enda sättet att få en högre lön, att söka en "högre" tjänst. Men denna ”reform” innebar även andra konsekvenser. Polistidningen berättar om hur poliser kan jobba i decennier utan att bli inspektörer. En del av dessa har till och med gått inspektörsutbildningen. Men för att komma i fråga till många chefstjänster genom arbetsledningsbeslut, krävs det att man är just, inspektör.

 

Om man är polis vill säga, civilanställda handläggare kan tillsättas på tjänsten till skillnad från polisassistenter. Om tjänster däremot utlyses, kan en lämplig polisassistent därmed upphöjas till inspektör, men det är ett mer omständligt förfarande som Polismyndigheten helst undviker. Så många polisassistenter upplever ett moment 22 – de har erfarenheten och utbildningen men inte titeln för att vara behöriga sökande.

 

Detta riskerar att leda till avundsjuka och missmod bland en del förbigångna poliser, eller som en drabbad konstapel uttryckte det till Polistidningen:

 

– Absolut inget illa om de civila inom myndigheten, men det känns som att de får någon slags förtur i en polisiär verksamhet och det tycker jag är ganska snett, säger han.


Blåljus menar att detta är ett tydligt exempel på ett problem som borde vara enkelt att förhandla till rätta i KUV-förhandlingarna (som pågår). Låt erfarna poliser bli Inspektörer, precis som det vara på många platser tidigare. Ge talet om attraktiv arbetsgivare ett verkligt innehåll!

 

Tommy Hansson

Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994