Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2019-02-28 10:00

Årsmöte i FO Kamraterna

Torsdagen den 14 februari hade förbundsområde Kamraterna sitt årsmöte i sal 200. Kamraterna organiserar de regionala enheterna inom region Stockholm. Årsmötet var ganska välbesökt med totalt 95 medlemmar på plats.

 

Kamraternas medlemmar på Gotland deltog per videolänk. Den pensionerade kollegan med ett långt fackligt förflutet Lars Salminen valdes till mötesordförande. Salminen lotsade årsmötet med en lugn och trygg hand genom verksamhetsberrättelsen, kassarapporten, fullmakter, val till styrelsen, val till valberedningen , val till revisorer och revisorssuppleanter samt styrelsens förslag. Några motioner var inte inlämnade.

 

En viss spänning uppkom vid de olika valen till styrelsen. Vid samtliga  val till styrelsen (val av ordförande, val av vice ordförande samt val av fyra styrelseledamöter) gjordes det tilläggsnomineringar från medlemmar på plats i salen.  Dock så vann det inte årsmötets gehör utan årsmötet valde enligt valberedningens förslag vilket innebar att följande valdes att ingå i Kamraternas styrelse för 2019.

Ordförande Daniel Funseth (regionala utredningsenheten, bilden th invid Salminen),

Vice ordförande Björn Svensson (regionala ledningscentralen),  Styrelseledamöter Robert Sollare (operativa), Camilla Österlund (polisens kontaktcenter), Ola Lekebjer (bedrägeriroteln) och Mikael Agge (gränspolisen).

I övrigt så ingår styrelseledamöterna Lollo Kornesjö (trafiken) Ann-Sofie Ahlgren (regionala ledningscentralen) samt Mats Johansson (polisens kontaktcenter) i styrelsen med ett år kvar av sin mandatperiod.

 

Text av Mats Johansson

Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994