Publicerat 2019-02-05 10:20

Är svensk polis rasistisk?

Efter TV-programmet Kalla Fakta och efterföljande debatt i Opinion live har röster höjts som hävdat att "svarta kroppar" regelmässigt får en annan behandling av svensk polis än andra kroppar. Några av rösterna är välkända aktivister, som nu fått vatten på sin kvarn. Blåljus noterar dock att det även höjts andra röster.

I Aftonbladet debatt, utvecklar Arin Karapet, Riksdagsledamot och ledamot i Socialförsäkringsutskottet (M) sina tankar och erfarenheter och skriver bland annat i polemik mot de som anklagat polisen, gränspolisen, tullen och ordningsvakter för strukturell rasism:

"Jag, precis som ni har vuxit upp i utanförskap och har sett orättvisor och enskilda övertramp i verkligheten.

Men till skillnad från er inser jag att rasaktivism och opportunism inte är vad ansvarstagande politiker ska syssla med om man vill ha förändring på riktigt. Vi gör oss själva en otjänst och bidrar med ännu mer politikerförakt och ökad polarisering i Sverige om vi börjar använda oss av terminologier som bygger på ras och etnicitet samtidigt som hela det svenska samhället och dess funktioner dras över en kam."


På samma tema skriver Inas Hamdan från Malmö, som menar att det är fel att med utgångspunkt från videosnuttar stämpla polisen som maktgalna, rasistiska fascister som förtrycker den svenska befolkningen. Hon menar att detta är fördomar som är farliga i ett demokratiskt samhälle med kompetenta poliser och ett rättvist rättsväsende.


Hon jämför med de länder i norra Afrika som hennes föräldrar kommit ifrån, eller USA, och menar att hon alltid fått höra om detta i Sverige, i trygghet, i ett land där polisen går att lita på. Ett land där polisens vistelse vid demonstrationer betyder säkerhet, inte rädsla. Ett land där poliser är utbildade och agerar efter lagen. Hon ser polisens arbete i Malmös förorter som trygghetsskapande, oavsett vem man är. Om polisen gör fel, och man blir exempelvis felaktigt frihetsberövad, bör man respektfullt lyda polisernas order, och sedan i efterhand via rättssystemet söka rättelse. Det är så ett rättssamhälle fungerar.

 

Inas slutord är tänkvärda: "Svensk polis är underbemannad, det sker allt fler brott, och det sista de behöver är onödig motstånd i deras arbete. Det sista de behöver är att vi ser dem som våra fiender. Polisen är inte din fiende."


 Tommy Hansson

 


 
Gilla sidan:


 


Tidningen POLISEN


Brandfacket
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994