Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2016-03-01 12:10

2000 fler poliser och 3,9 miljarder extra till polisen

Polismyndigheten har lämnat in sitt budgetunderlag till Regeringen. Där finns ett krav på 3300 fler anställda, 2000 poliser och 1300 civilanställda. (till 2020) De civilanställda kan anställas relativt snart, medan det tar tid att utbilda poliser. När det gäller antalet poliser, är prognoserna även osäkra beroende på antalet avgångar från yrket. Så här beskrivs det på Polisen.se:


Polisen behöver ytterligare 3 300 anställda under kommande år för att klara av de ökade kraven på verksamheten.


Bedömningen görs i budgetunderlaget till regeringen. För att klara uppdraget krävs en förstärkning med 2 000 poliser och 1 300 civilanställda till år 2020. För att klara det med en ekonomi i balans krävs ett resurstillskott på 3,9 miljarder kronor åren 2017-2019.

 

− Det är framför allt migrantströmmarna som ökar belastningen på oss. På kort sikt innebär det gränskontroller och ökad tillsyn vid asylboenden. På sikt måste vi också vara beredda att kunna bistå mer vid verkställigheter, säger rikspolischef Dan Eliasson.

 

Därutöver påverkas polisverksamheten även i andra delar med ökade krav på handräckningar, insatser mot människosmuggling och lokalt brottsförebyggande arbete. För utredningsverksamheten innebär läget ökade krav på språkkompetens och förmåga att utreda okända identiteter.

 

− Det förhöjda terrorhotet ökar också kraven på oss. Vi behöver förstärka vår insatsförmåga för att kunna förebygga och avvärja ett terrordåd, säger rikspolischef Dan Eliasson.

 

Trots stora utmaningar går polisen in i år 2016 med en ekonomi i balans. Utöver tilldelat anslag har polisen ett anslagssparande motsvarande drygt 400 miljoner kronor. Detta beror på att en del kostnader som prognosticerades för 2015 har förskjutits till 2016.

 

Polismyndighetens budgetunderlag 2017-2019

Blåljus kommentar: Kan det vara den påtvingade lönekrediten som de anställda som inte lönesatts i revision tre fått stå för som ger effekten på anslagssparandet? Vi får se vilken ränta den gode arbetsgivaren bjuder på för det. Det är att märka, att detta budgetunderlag inte är tilltaget i överkant. En enkel matematik är, att tillräckligt många poliser kan ge en tillräckligt bra polisverksamhet, i våra förorter, i glesbygden och på utredningsrotlarna. Nu går mycket på sparlåga, medan poliser skickas hit och dit på prioriterade arbetsuppgifter.

Det blir en grannlaga uppgift för regeringen att bevilja budgetunderlaget, skulle det inte ske kan det få ytterst allvarliga konsekvenser för framtiden. Inte bara att alternativa ordningshållande verksmaheter kan breda ut sig ännnu mer, utan att den lokalt förankrade polisverksamheten som utlovats kan gå om intet. Det torde vara en obligatorisk uppgift för den som vill skära i den redan magra polisverksamheten, att beskriva vilka delar som skall kapas bort. Det skulle kunna vara grundskottet mot allmänhetens förtroende för svensk polis.

Västerbottenkuriren beskriver pedagogiskt hur Polismyndigheten fått anpassa budgetkravet till verkligheten, och den ovilja som funntis till detta tidigare.

Tommy Hansson


Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994