Publicerat 2018-12-04 16:50

15776 blir 850?

Nu anger Polismyndigheten att den kraftfulla rekryteringskampanjen, som bland annat engagerat poliser och politiker, har gett ett resultat. Sannolikt är det fler som nu sökt utbildningen än någonsin. Ändå har inte myndigheten bokat full beläggning till PHS till hösten 2019...

 

Under ansökningsperioden i november sökte 15 776 personer till polisutbildningen som startar hösten 2019. Det är drygt fyratusen fler än förra sökomgången som var tidigare rekord. 43 procent av de som sökte är kvinnor.

 

De som sökte nu i november ska senast den 10 december svara på en webbenkät och skapa ett konto på antagning.se och anmäla sig till polisutbildningen.

 

Därefter gör Rekryteringsmyndigheten, som på uppdrag av Polismyndigheten hanterar ansökningarna till polisutbildningen och som genomför alla tester och undersökningar, en kontroll av den sökandes betyg med mera.

 

De som går vidare kallas till medicinsk och psykologisk prövning som genomförs hos Rekryteringsmyndigheten i Stockholm och Malmö under våren.

Antagningsbesked skickas ut innan midsommar nästa år.

 

Som polis ska man kunna hantera många olika situationer och kunna fatta sekundsnabba beslut. Arbetets komplexitet speglas i de antagningskrav som ställs. Vem som helst kan inte bli polis. För de som slutför polisutbildningen och den ingående praktikperioden (aspiranten) med godkänt betyg erbjuds anställning inom Polismyndigheten."

 

Så presenteras ansökningsantalet på Polisen.se. Värt att notera är dock att det även finns en talande tabell, som anger antal sökande jämfört med antal antagna för de senaste åren.

 

 

Det tyder alltså på att inte ens nästan 16000 sökande räcker till för att fylla de 1050 platserna som finns på Polishögskolorna. Den nuvarande attraktionskraften till yrket räcker inte på långa väga för att nå målet att rekrytera 22000 nya medarbetare till 2024. Det verkar inte heller som att de under buller och bång öppnade nya polishögskolorna i Malmö och Borås ändrar på den saken enligt myndighetens beräkningar. Sannolikt är det enda sättet att få tillräckligt många tillräckligt bra blivande poliser att söka, att öka yrkets status. Det gäller även att behålla så många befintliga poliser som möjligt. Sannolikt är svaren på båda frågorna desamma, rimliga löner.

 

Tommy Hansson

Gilla sidan:
TIPSA FRAGA

wwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994