Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2018-03-27 10:40

1.51 miljoner anmälda brott under 2017

Den som har för lite att göra (förmodligen ingen polis) kan plöja igenom statistiken över anmälda brott för 2017 som Brå presenterar idag. Den tyder på att en del brott minskar, och att en del brott ökar. Dessutom kan det vara så, att #metoo-debatten under slutet av 2017 lett till fler anmälningar av vissa brott.

Bland annat visar statistiken att antalet anmälda misshandelsbrott minskat med 5% medan antalet våldtäkter ökat med 10%. När det gäller våldtäkter finns gränsdragningsproblem, och dessutom sannolikt ett stort mörkertal, så antalet anmälda brott ska nog tas med en nypa salt. Men med det sagt, tyder Brå:s NTU-undersökningar på att oavsett anmälningsfrekvensen är sexualbrott något som allt fler (framförallt) kvinnor drabbas av.

En annan brottstyp som är ytterst allvarlig är så klart dödligt våld, oavsett brottsrubricering. Där konstaterar Brå att år 2017 konstaterades 113 fall av dödligt våld i Sverige. Det är en ökning med 7 fall jämfört med 2016, då 106 fall kunde konstateras. Antalet fall 2017 är den högsta nivån av konstaterade fall av dödligt våld sedan 2002, då Brå började ta fram statistiken...

Brå noterar även att det är något fler fall där flera liv skördats samtidigt under 2017, där är Akilovs terrorattack på Drottninggatan den 7 april ett exempel. Den nedåtgående trenden för dödligt våld har brutits de senaste tre åren, konstaterar Brå, som också konstaterar att skjutvapen blivit vanligare och nu är var tredje sådant brott. Brå påpekar att i andel av befolkningen har det dödliga våldet ändå inte ökat.

Brå har avslutningsvis konstaterat var det dödliga våldet oftast sker.


Omkring 75 procent av samtliga fall av konstaterat dödligt våld 2017 skedde i storstadsregionerna Stockholm, Väst och Syd. I region Stockholm noteras i princip en fördubbling av antalet fall jämfört med 2016, en ökning från 26 till 50 konstaterade fall (+ 24 fall). Medan antalet fall nästan halverades i region Syd, från 30 till 17 konstaterade fall (− 13 fall).

Tommy Hansson
Gilla sidan: