Nyhetsarkiv

Sidor

2020-10-15 14:30 Lena Nitz brev till medlemmar: "Tärningen är kastad"Polisförbundets opinionsarbete ledde till 360 extra miljoner i polislönesatsning- nu beslutar arbetsgivaren själv hur dessa ska fördelas 
"Bästa kollegor,  Det är vår förtjänst att det i år finns 360 miljoner kronor extra till höjda polislöner, för de extra pengarna är ett resultat av många års ihållande opinionsarbete på alla nivåer i vår organisation. Under flera av dessa år har arbetsgivaren varit passiv och deras intresse för att öka polisyrkets attraktivitet genom att förbättra villkoren har varit lågt. Det är både märkligt och anmärkningsvärt att arbetsgivaren i så många år har haft svårt att se det alla...
2020-10-15 13:40 "När får vi fler poliser i Stockholm?"
- Jag blir jättebekymrad, när jag nu mina första dagar, kan se att alla regioner i Sverige blivit fler poliser – utom i Stockholm ...Lyssna på polisens podd.intervju med Mats Löfving sedan han tillträtt som ny regionchef för polisen i Stockholm. Mats, som skapade medialt rabalder efter sin lördagsintervju med uttalanden om "klaner och kriminella nätverk" - ger här en bredare bild om sin syn på polisens utveckling och uppdrag - inte minst om varför han en gång i tiden valde polisyrket...
2020-10-13 08:00 Droppen som urholkar MBL - som droppen som urholkar stenen
Droppar: Det var år 1975 som MBL lagstiftningen kom. Arbetsgivaren fick arbetsledningsrätten till priset av att medarbetarna fick lagstadgad rätt till inflytande innan beslut fattas. Lagstiftningen heter med anledning av det MEDBESTÄMMANDE lagen.
2020-10-09 14:30 På väg mot målet om 38 000 polisanställda år 2024:4 857 fler anställda sen 2016 - varav 762 är poliser
Polismyndigheten är på god väg att nå målet om 38 000 anställda år 2024. I alla fall totalt sett. Sedan 2016 har myndigheten växt med 4 095 civila och 762 poliser. Men ska poliskvoten (26 000 poliser) uppnås krävs ca 5 500 fler poliser de närmsta fyra åren. "Omöjligt", enligt pessimisten. "Helt möjligt", enligt optimisten. "I alla fall i teorin..."
2020-10-08 09:00 NTU 2020: Fler personrån mot unga, färre sexualbrott och högre förtroende för polisen
Än en gång har Brå genomfört sin Nationella TrygghetsUndersökning, (NTU) som låter medborgarna beskriva sin utsatthet och oro för brott. Eftersom undersökningen genomförts sedan 2006, finns möjlighet att se hur brottsligheten utvecklas oavsett anmälningsbenägenhet. Dessutom ställs frågan om vilket förtroende medborgarna har för sin polis.
2020-10-07 10:10 Polisfacket i region Stockholm och polismyndighetens ledningsgrupp har olika uppfattning om polisyrket är attraktivt!
Blir verkligen Polismyndigheten mer attraktiv genom att självsvåldigt fördela löneökningar till en smalare del av poliskåren? Eller leder det mer till missnöje?
2020-10-06 14:50 Storsatsning på polislöner frånpolitikerna. Arbetsgivaren bestämmer.
Polisfacket i region Stockholm är djupt tacksamma för att det finns en bred politisk uppslutning om att polisernas anställningsvillkor måste bli mer konkurrenskraftiga. Vi har även noterat från regeringens håll, att det är parterna som ska ansvara för att fördela pengarna till polislöner. Men det verkar som att Polismyndigheten har en något säregen syn på Polisförbundets inflytande.
2020-10-06 13:20 Polisförbundet kommenterar Moderaternas budgetmotion
Polisförbundet välkomnar att Moderaterna vill fortsätta att satsa på höjda polislöner. Däremot är förbundet starkt kritiskt till förslaget om att omfördela befintliga poliser från inre till yttre tjänst.
2020-10-02 15:00 Skapa din egen "blaljus.nu- app" på din mobil
Vi strävar ofta att förenkla vår vardag. Till exempel att slippa skriva in evinnerliga namn på hemsidor. Med dessa två (2) ENKLA STEG skapar du själv enkelt en "app"/genväg på din mobil till sidor du ofta besöker ex blåljus senaste nyheter. Gör detta en gång så ligger "appen" på din mobilskärm tills du själv tar bort den. Nästa gång är bara ett "klick"...
2020-10-02 12:30 Ny möjlighet att växla årets semester till Kåpan
Den som önskar växla semesterdagar (innevarande år 2020) till Kåpan Extra får nu en ny möjlighet (och slippa s k "tvångssemester"). Anmälan görs mellan den 1 november och 15 december, 2020. 
2020-10-01 06:40 Är ny yrkesed för poliser tvingande?
INSÄNDARE/ Vid Polisförbundet kongress 2020 antogs det Yrkes- och kriminalpolitiska programmet med bl a 99 åtgärder för ett polisarbete i framkant. En åtgärd är att införa en "yrkesed" för poliser. Något som Robert Sollare tar upp här:
2020-09-30 19:00 Nygamla chefer i Region Mitt och Stockholm 
Så kan det ju också beskrivas, eller åter till fadershuset. Vår regionchef, Ulf Johansson (några timmar till) är nu på väg tillbaka till Uppsala, eller region Mitt som uppdraget heter nuförtiden. Drygt 20 år blev det hos oss i Stockholm, på olika positioner ända upp i den yttersta toppen.
2020-09-30 07:10 Mats Löfving ny chef för polisregion Stockholm"Utmaningen för en polischef är att få helheten att fungera"
I morgon, torsdag 1 oktober, tar Mats Löfving över som högsta chef och styrningen av all polisiär verksamhet inom polisregion Stockholm. Den första dagen ska han träffa sin nya ledningsgrupp, för att stämma av vad som är på gång - på kort sikt och på lång sikt. Ett uppdrag handlar förstås om hur den grova kriminalitet ska bemötas men också om det viktiga i chefsuppdraget dvs "att få ihop helheten". 
2020-09-29 13:50 Inga-Kari Fryklund ny kanslichef på PF
Inga- Kari Fryklund har tidigare varit förbundsdirektör på Vårdföretagarna (9 år) och  områdeschef på Svenskt Näringsliv. Inga-Kari har dessutom erfarenheter av att vara styrelseledamot i olika organisationer och företag.
2020-09-25 15:50 Poliskongress 2020 avslutad:Tillsammans för bättre villkor, arbetsmiljö och lön
När Polisförbundets kongress 2020 avslutades hade totalt 44 motioner helt eller delvis bifallits (av 85) samt ett antal politiska program. Många motioner med stor bäring för polisers arbetsvillkor under många år framöver. Här lyfter vi några. Stefan Löfven överraskade med sin digitala närvaro och starka tal.
2020-09-23 19:30 Polisförbundets kongress och polisers utsatthet uppmärksammat i TV4
I TV4 Efter Fem, överaskade Lena Nitz Polisförbundets kongress, genom att vara både på TV och på den digitala kongressen som pågår för fullt. Hon var även i fint sällskap. Förutom Tilde de Paula som programledde, deltog även YB-Södermalm. De fick berätta om polisers utsatthet i dagens Sverige, och vad som kan ge Sverige trygghet och alla poliser fler kollegor.
2020-09-23 19:20 PF:s första digitala kongress är igång
Från en studio i den anrika Filmstaden i Solna förklarade Polisförbundets ordförande Lena Nitz poliskongress 2020 som öppnad. De dryga 100-talet deltagarna satt ensamma i sina hem - eller i mindre grupper på jobbet - framför en skärm och lyssnade, redo att debattera och rösta.
2020-09-22 17:40 Höjt ob & "restid vs arbetstid"
I morgon onsdag inleds den första dagen - av två - på Polisförbundets kongress 2020. Kjell Ahlin, arbetstidsansvarig i Polisförbundet, region Stockholm, ombads att lyfta en motion som finns med på kongressen. Kjell valde två angelägna motioner med fokus på polisers anställningsvillkor: 
2020-09-21 18:30 Kläder till spanare- borde vara självklart men är det inte
Stockholms två motioner avseende ersättning för kläder för poliser med spaningsuppdrag: 27) med ett specifikt perspektiv  till poliser med funktion som "spanare". 39) med det bredare pespektivet "utredare" som får spaningsuppdrag inom utredningen av brott...  Stockholmsstämman 2020 gav bifall till en..
2020-09-21 13:40 105 miljarder i reformbudget-vad blev över till polislöner?
Blåljus har tidigare skrivit om rättsväsendets del av regeringens budget, sedan Liberalerna och Centern på sedvanligt sätt fått presentera den munsbiten. Nu har hela budgeten presenterats, och när pengaregnet dragit över, är frågan om det räcker långsiktigt givet den föregivna satsningen på fler poliser...

Sidor

TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994