Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype

Nyhetsarkiv

Sidor

2018-02-21 19:30 Poliser får meri ersättning
Blåljus har vid upprepade tillfällen berättat om poliser som fått rätt i domstolar tack vare hjälp från sin fackförening. Rättshjälpen är ingen självklarhet, den kostar pengar för facket, men poliserna är värda det bästa rättsliga skyddet så utsatt som yrket är. Nu kommer siffror på att poliser även har annan nytta av den fackliga organisationen.
2018-02-21 10:20 Ska vi ha privata "väktarpoliser"?
Securitas VD vill ha en legalt förstärkt kår av ordningsvakter som skulle hantera ärenden som hamnar mellan en otillräcklig polis och en väktarkår som har otillräckligt lagligt stöd. Dessutom skulle de kunna utgöra rekryteringsbas för framtidens polis, enligt honom.
2018-02-20 14:20 Poliserna förtjänar högre löner
Det är rubriken på en ledarartikel som är skriven av Aleksandra Boscanin i Göteborgsposten. Hon har noterat hur det från politiskt håll talas om fler poliser och högre polislöner är ju en förutsättning för att åstadkomma det inom rimlig tid. SCB har noterat att det finns närmare sextusen poliser som valt att jobba med något annat.
2018-02-19 11:30 Första dagensom polis...
Blev det inte för Anders Thornberg i torsdags, när han tillträdde som rikspolischef. Det har inte väckt någon större uppmärksamhet, han har valt att inleda med att sätta sig in i sin nya myndighet innan han gör några stora programförklaringar. Till medarbetarna har han dock spelat in en kort video som publicerats på Intrapolis där han beskriver sina första prioriteringar.
2018-02-19 09:20 Polisinsatser som gör skillnad
Media har de senaste dagarna uppmärksammat att polisen har kraftsamlat och med insatser som varit så välplanerade att de rent av fått egna namn, rensat i kriminella kretsar. Blåljus berättar även om ett ärende med ett mycket grovt sexuellt övergrepp mot en kvinna, som inte fått samma uppmärksamhet.
2018-02-15 12:30 Halvfullt eller halvtomt
Hur går det med polisrekryteringen? Det kan så klart ses i olika perspektiv. Ett är att kvaliteten på framtidens poliser måste säkras, vilket beskrivs med följande kloka ord: "Vem som helst kan inte bli polis. Arbetet som polis är komplext och ställer höga krav på den enskilde polisen."
2018-02-15 09:50 Kvinnoöverfallgav 3 månader
Blåljus har tidigare berättat om poliskommissarie Lennart Karlsson, som fortfarande har den dådkraft som krävs av en polis. Han har uppmärksammats i media vid flera tillfällen, bland annat när han och en kollega blev vittne till hur en kvinna utsattes för ett sexuellt angrepp i tunnelbanevagnen intill deras.
2018-02-13 09:40 Fördelar och nackdelar vid växling Kåpan Extra till lön
Det finns pensionsexperter som beskriver delarna i pensionssystemet som en djungel. Polisfacket försöker sprida upplysning i hur våra medlemmar ska ta sig fram i denna djungel och få bästa utfall. Dock har vi upptäckt att vi har dragit en felaktig slutsats i våra tidigare informationer, som vi vill rätta till.
2018-02-12 09:30 Polismyndigheten och rekryteringen
I höstas gick polismyndigheten ut med buller och bång och kungjorde att nu skulle minsan en riktad rekryteringskampanj startas för att locka tillbaka de hundratals poliser som lämnat yrket. Triumfatoriska röster hördes sedan i höstas, när inte mindre än 151 f d poliser visat intresse av att komma tillbaka.
2018-02-09 13:10 Om jag tuppar av nufår du dra ut mig...
Polisen i region Stockholm fick tillsammans med andra aktörer årets 112-pris för insatsen vid terrorattacken i Stockholm den 7 april 2017. Erika Andersson från Lpo Norrmalm representerade polisen. I en video om händelsen beskriver polisen Robert Löfving vilken situation som mötte poliserna på plats.
2018-02-09 09:30 Lena Nitz ger goda råd åt Vänsterpartiet
I samband med att Vänsterpartiet samlas till valårskongress i Karlstad har Polisförbundets ordförande Lena Nitz skrivit en debattartikel i Nya WermlandsTidningen som tar upp poliskrisen och att trygghet för alla är en viktig jämlikhetsfråga. Då krävs det fler poliser!
2018-02-08 09:40 Polis höjde sin lönmed 24,3 procent
Nu landar det rykande färska numret av Polistidningen i polisernas brevlådor. Som vanligt är det en bunt artiklar i vitt spridda ämnen, allt från hur det kan upplevas att bli knivskuren i jobbet som polis, till hur det känns att lämna yrket. Men allra mest handlar tidningen om det nya löneavtalet.
2018-02-07 13:20 Hovrätten rättar dom om skadestånd till polis
Den 5 februari avkunnade Göta hovrätt en dom, som gav en bespottad polis rätt till skadestånd genom att rätta en dom från Eksjö Tingsrätt som förvägrat polisen den ersättningen. Problemet är väl känt bland poliser, att det som skulle ge en domare eller advokat ersättning, inte anses kränkande för en polis.
2018-02-07 10:00 Polislönerna är den viktigaste puzzelbiten
Politiska debattartiklar skrivs det i parti och minut. Blåljus sätter sökarlampan på ett fåtal, som vi menar tar upp någon särskilt viktig fråga, eller som kanske är ovanligt verklighetsfrämmande. Denna gång har vi fått ögonen på en artikel av Edward Riedl (m) som skriver i Norran om vad som kan ge större trygghet på riktigt.
2018-02-07 09:20 Är jurister bästpå att leda poliser?
Blåljus har fått in en insändare som funderar på kraven på fler akademiker inom polisen. Är det verkligen det som är problemet för svensk polis? Eller kan det vara så att chefer/jurister och underställda med helt olika infallsvinklar och erfarenheter leder till motsättningar och bristande tillit?
2018-02-06 11:20 Poliser eller akademikerför att lösa poliskrisen...
Ordförandena i juristernas fackliga organisation Jusek och i den del av Jusek som organiserar jurister inom polisen, har skrivit en debattartikel i Expresen. Där dras slutsatsen att om poliserna används till kärnverksamhet (yttre tjänst) så kan akademiker ta över kvalificerade arbetsuppgifter inom den utredande verksamheten...
2018-02-02 12:10 Större utmaningar möts inte med lägre krav på poliser
Idag skriver Liberalernas rättspolitiske talesman Roger Haddad på SvD om polisyrkets betydelse i samhället, om kraven för att bli polis, och hur attraktivt yrket måste vara för att det ska bli fler poliser. Han får medhåll om vikten av att poliser har fysisk förmåga också av en blivande polis som tryggar återväxten.
2018-02-01 18:00 Grattis så in i vassen,Anders Thornberg!
Lilian Langborg är en expolis som var mycket aktiv ända in i det sista, då hon för ett par år sedan kastade in handduken i samband med den råddiga omorganisationen. Hon var bland annat inblandad i inledningen till det som ledde fram till gripandet av Kapten Klänning. Nu skriver hon om sina känslor när en riktig polis blir rikspolischef.
2018-02-01 13:10 Hur brett förtroende har Anders Thornberg bland poliserna?
Blåljus brukar ju då och då titta till Intrapolis och notera hur poliserna uppskattar olika artiklar. Exempevis har positivt skrivna artiklar om polislönelyft mötts av djup misstro, vilket visat sig i mängder av tummen ned, och endast få tummen upp. Nu har Intrapolis lagt ut en kort nyhet om vem som ersätter Dan Eliasson som Rikspolischef.
2018-02-01 11:40 Ny RPC utseddav regeringen
Många namn har förekommit i spekulationerna och det har förekommit röster som funderat om kompetens skulle styra eller om andra faktorer skulle väga tyngre. Men nu har regeringen bestämt sig och så vitt blåljus kan bedöma, låtit kompetensen avgöra. Det finner Blåljus glädjande.

Sidor

Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994

Ser du det ingen annan ser, banner.
Nu räcker det