Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype

Nyhetsarkiv

Sidor

2019-04-10 14:10 Poliser för poliser
Varför finns det ett Polisförbund? Vad är det för mening med en särskild fackförening för just poliser? Behöver verkligen poliserna sluta sig samman på det viset? De frågorna besvaras väldigt tydligt i Polisförbundets nya kampanj, som behandlar hur förbundet kan förhandla för medlemmar, trygga arbetsmiljön eller ge utsatta poliser rättslig hjälp, bland annat.
2019-04-19 08:10 Polisnyheter från Polistidningenger påskläsning för poliser m fl...
Polisfackets egen tidning, med rötter från anno 1903, Polistidningen, har bullat upp med ett knippe aktuella nyheter som ger påskris åt olika håll. Det handlar om allt från hörselskydd, nya poliser i utsatt region som tvingas till inre tjänst, pengar som tas från Polismyndigheten och mycket annat läsvärt.
2019-04-17 08:20 Inrikesministern besökerdrabbade förorten Sätra
I dag, onsdag den 17 april, besöker Mikael Damberg Sätra i Stockholm. Inrikesministern kommer att träffa poliser och representanter från det civila samhället med anledning av den senaste tidens skjutningar i området.
2019-04-15 13:30 Vi riskerar att skapa en fördummande skadlig tystnadskultur
Polismyndighetens granskning av kulturen inom polisen, och vad som borde göras åt den, har fått fler än en polis att gå i taket. Idéerna tycks ha haglat och kreativiteten slagit rekord - men frågan är om granskningen funnit de verkliga problemen för svensk polis.
2019-04-15 09:40 Oenighet om hörselskydd
Det har uppstått en oenighet mellan Polisförbundets Huvudskyddsombud och Polismyndigheten sedan myndigheten valt att frångå skall-kraven beträffande skyddsnivåerna på polisernas kommande aktiva hörselskydd. Frågan är vilket värde polisernas hörsel har.
2019-04-12 16:00 Åtal väcks mot poliser
Som framgått av nyhetssändningar och annan media, har chefsåklagare och förundersökningsledare Martin Tidén beslutat att väcka åtal mot tre av de poliser som var inblandade i den tragiska dödsskjutningen av en 20-årig man den 2 augusti 2018 i Stockhoms City.
2019-04-11 11:30 Vilken rättssäkerhet för Sveriges poliser
Blåljus berättade häromdagen om att polisfacket i region Stockholm samlades för ett rättshjälpsnätverk. En av frågorna som diskuterades och där vi fick juridisk information av Förbundsjurist Fredrik Westin, var hur en polis som ifrågasätts vid säkerhetsprövning hanteras.
2019-04-11 10:00 JUSEK: Hela rättsväsendet behöver mer budgetpengar
Polistidningen har förtjänstfullt noterat att Kriminalvården för snart två år sedan fick uppdraget att ta över transporter av frihetsberövade till häkten mm från polisen och då fick 100 miljoner för detta. Som Blåljus noterat tidigare, har det varit sisådär med leveransen, poliser kör fortfarande land och rike runt med de som skulle fått skjuts av KVV. Uppdaterad med RPC kommentar
2019-04-09 17:40 Allmänhetens förtroendeför polisen fortsätter uppåt
Allmänheten värderar lag och ordning som en av de absolut viktigaste frågorna. Och de verkar gilla den svenska polisens ansträngningar att trots personalbrist göra sitt yttersta för att skapa ett tryggare land. Blåljus har tidigare berättat om Förtroendebarometern, och nu kommer SOM-institutet med glädjande siffror.
2019-04-09 13:00 Rättshjälpsfrågor på agendani Förbundsregion Stockholm
Idag den 9 april möttes Förbundsregion Stockholms rättshjälpsnätverk. Förutom att regelverket och rutiner gicks igenom, fick de församlade kontaktpersonerna en rejäl duvning i aktuella arbetsrättsliga frågor av Polisförbundets Förbundsjurist, Fredrik Westin. Det finns flera frågor som står på högkant, och kampen fortsätter för att trygga polisers rättigheter.
2019-04-08 14:50 Moderaterna kritiska motnedskärningar i polisbudget
"Redan i dag säger polisen att de är svårt att rekrytera till yrket. Då måste man göra någonting åt förutsättningarna för rekryteringen. Det är därför vi har sagt att man både borde höja lönerna – framför allt för dem som befinner sig i yttre tjänst – och se till att det blir en betald polisutbildning"
2019-04-05 14:20 Lagrådsremiss om rimliga straff för blåljussabotage
Som Blåljus skrev häromdagen, besökte de kanske tyngsta delarna av regeringen polisutbildningen på Södertörns Högskola, för att prata med elever och presentera en nyhet. Nyheten var att Blåljusutredningens förslag om hårdare straff för hot och våld mot bland annat poliser nu går på lagrådsremiss.
2019-04-05 12:30 "Jag kommer att fixa fram pengar"
SvD har intervjuat rikspolischefen Anders Thornberg och frågat om hur han ska nå målet om tiotusen fler polisanställda till 2024. Det konstateras i artikeln att med nuvarande avgångar, innebär det att 145 per dag behöver anställas. Uthålligt i sex år. Är det möjligt, frågar reportern.
2019-04-04 12:00 Fint besök på Södertörns Polishögskola!
I morgon fredag får Södertörns Polishögskola fint besök. Inte ens när PHS Södertörn invigdes var det motsvarande uppställning. Nu kommer Statsministern, Justitieministern och Inrikesministern tillsammans med Rikspolischefen samtidigt, bland annat för att äta lunch med och diskutera med polishögskoleelever. Och måhända har de en present med sig?
2019-04-04 11:20 Arbetsmiljöverket riktar stark kritik mot Polismyndigheten
Utifrån vad som framkomit bedömer vi att ni inte har tillräckliga resurser i form av tid eller kompetens för att åtgärda bristerna och ni behöver därför ta stöd av utomstående sakkunnig resurs för att genomföra dessa åtgärder.
2019-04-03 14:10 Vad är det värt att samordna handledare för nya poliser?
Nu kommer det massor av nya polisaspiranter efterhand, och Polismyndigheten får en stor uppgift i att ge de nya kollegorna handledning. Dessbättre har frågan om handledararvode löst sig, vilket borgar för att lämpliga och motiverade handledare tar sig an det viktiga uppdraget. Men hur blir det med de som ska samordna handledare och aspiranter?
2019-04-02 12:00 Stöd för Polisförbundets krav på polisberedning
Som Blåljus tidigare berättat, jobbar Polisförbundet på att de olika politiska partierna ska komma överens om en långsiktigt hållbar polispolitik. Det borde inte vara så att utgången av osäkra politiska val ska styra medborgarnas rätt till en trygg polispolitik. Nu har Novus frågat svenska folket, och de ger Polisförbundet rätt.
2019-04-02 07:10 Skämt och allvar i polisens förstaaprilskämt
Som brukligt har Polismyndigheten avhållit sig från att skämta. Det kan vara klokt då det mesta med god vilja kan missförstås. Ett par polisområden, har dock tagit initiativet till aprilskämt, och lyckats med den svåra konsten att blanda ironi, allvar och humor. Blåljus menar att det kan vara ett bra sätt att visa allmänheten att poliser är mänskliga.
2019-03-29 14:30 Nu kommer Amaroki polisuniform. VOV.
Nu presenterar polismyndigheten stolt sin nya hundbil. Den är utformad för att ge polishundarna rimligt utrymme och en bra luftmiljö, men även i övrigt har en omsorg lagts på funktionalitet och bekvämlighet. Det har ändå från en del saknats, att ha direktkontakt mellan förare och hund, som fanns i de gamla fordonen.
2019-03-28 08:50 Extrastämma iregion Stockholm
Under onsdagen hölls en extrastämma i Förbundsregion Stockholm. Orsaken till stämman var att det uppstått ett behov av fyllnadsval av en ledamot till styrelsen efter Therese Johansson som återgått till tjänstesidan. Till ny ledamot valdes Tina Gustafsson enhälligt enligt valberedningens förslag.

Sidor