Publicerat 2020-09-24 00:20

Det hände just idag i världshistorien perioden 24 till 30 september:

 

 

"Ja till folkestyre - Nei till union"

Den 24 september 1972 röstade Norge nej till medlemskap i EG, senare EU. Valdeltagandet var 79,2 procent och 53,5 procent av dessa röstade nej. Av de norska fylkena var Nordland det mest negativa – där röstade 73 procent av de röstberättigade  emot. Trygve Bratteli som ledde den regering som utlyst folkomröstningen avgick. Norge gjorde ytterligare ett försök att locka väljarna in i EU 1994 men fick nej igen.

 

 

England vanns och förlorades vid två slag inom en månad

Den 25 september 1066 besegrades norrmän som landstigit på Englands norra kuster i Yorkshire närmare bestämt vid Stamford Bridge som givit namn åt slaget (bilden t v - sentida målning). Segrare var anglosaxarna under Harald Godwinson. Norrmännens anförare kung Harald Hårdråde stupade i slaget. Vid Stamford Bridge hade anglosaxarna till sist lyckats möta vikingarna med deras egen taktik  – snabba förflyttningar av välbeväpnade och ganska stora styrkor. Det anses som början till slutet för vikingarnas inflytande i England. Men för Harald Godwinsson blev det nu bråda dagar och lyckan blev kort. Tre dagar efter segern fick han bud om att Vilhelm Erövraren landstigit vid Pevensay Bay i närheten av Hastings på Englands sydkust.Det innebar 40 mil att marschera för kung Harald Godwinsons styrkor. De klarade det på 13 dagar och levererade batalj vid Hastings 14 oktober. Stridslyckan (bilden t v - sentida målning) växlade men mot slutet av dagen drev normanderna bort engelsmännen från slagfältet och tvingade dem till vild flykt. Harald har fallit under slaget och Vilhelm stod som segrare. Det hade under slaget tidvis varit nära att anglosaxarna fått övertaget. Det är rimligt att spekulera i att de mycket väl kunnat lyckas om de inte varit slitna efter slaget vid Stamford Bridge och direkt därpå följande hård marsch över 40 mil på 13 dagar.

 

Normander på Englands tron

Den 26 september 1087 uppsteg Vilhelm Erövrarens näst äldste son Vilhelm II på Englands tron. Hans fader hade avlidit den 9 september samma år då han regerat England sedan sin kröning till kung  på juldagen 1066.

 

Solkat Google dominerar bland sökmotorer i Sverige

Den 27 september 1998 grundades sökmotorn Google av Larry Page och Sergey Brin. Namnet Google kommer av den matematiska termen ”googol” som betecknar talet 10 upphöjt till 100. Söktjänsten utvecklades vid Stanford-universitetet i USA. I skrivande stund anses över 90 procent av Internetsökningarna i Sverige gå via Google. Söktjänsten är effektiv och har konkurrerat ut flera andra tjänster. Den har mött kritik bl a för nästintill obefintlig kundtjänst och har på senare tid drabbats av mycket höga böter och kritik bl a för otillåtet gynnande av egna annonser, censursamarbete med diktaturer mm. Googles informella slogan "Don't be evil" (Var inte ond) får anses skapligt solkad.

 

Största fredstida fartygskatastrofen i nordiska vatten

Den 28 september 1994 förliste färjan och passagerarfartyget M/S Estonia efter att fartygets bogvisir lossnat i hårt väder på öppet hav under färd från Tallinn till Stockholm. Enligt den officiella rapporten fanns 989 personer ombord varav 852 förolyckades. Bara 137 personer räddades. Polisen i Stockholms län drabbades hårt då en stor grupp civilanställda som deltog i en facklig kurs ombord fanns bland offren. Olyckan är den största fredstida fartygskatastrofen genom tiderna i nordiska farvatten och en av de dödligaste över huvud taget under senare delen av 1900-talet. Den 28 september 1997 invigdes Estoniamonumentet (bilden) i Stockholm. Det ligger intill Galärvarvskyrkogården, traditionell gravplats för bl a Flottans personal och deras anhöriga, helt nära Nordiska museet på Djurgården i Stockholm. Monumentet är utfört i ljus granit och gestaltades av den polske skulptören Mirosław Bałka. I monumentet finns namnen inristade på 815 offer för Estoniakatastrofen. För 37 av offren valde de anhöriga att namnen inte skulle ristas in i monumentet.

 

450 familjer hemlösa i jordskred

Den 29 september 1950 kl 8.11 inträffade ett jordskred i Surte intill Surte södra station vid Göta älv ca 15 km norr om Göteborg. Bara minuter före skredet hade ett tåg med 800 passagerare passerat. Skredet var 400 meter brett och 600 meter långt. Jordvolymen har uppskattas till 3 miljoner kubikmeter. Det beräknas ha vägt 10 miljoner ton och kanade ut mot och delvis ner i Göta älv. En person omkom. Rasmassan blockerade älven flera veckor för större båttrafik. Husen som drogs med i skredet flyttades upp till 150 meter. Fler än 30 bostadshus förstördes. Över 450 familjer blev hemlösa. Bilden:ett hus klövs mitt itu och båda delarna gav sig sedan i väg mot älven. Kvinnorna balanserar på ett liggande staket bland ruinerna.

 

Tvivelaktig "Fred för vår tid"

Den 30 september 1938 återvände Storbritanniens premiärminister Neville Chamberlain till aerodromen vid Heston utanför London. Han hade varit i München och förhandlat. Då han klivit ur planet viftade han med ett papper (bilden) undertecknat av bl a Adolf Hitler och honom själv. Han hävdade att papperet innebar ”fred för vår tid”. Under sin färd från flygfältet till Buckingham Palace där han skulle informera kungen om avtalet möttes han av dånande hyllningar från stora folkmassor som tagit emot hans besked med verklig lättnad och gärna ville tro på det. Vi vet idag vad papperet var värt. Cirka 11 månader senare hade som bekant historiens mest förödande krig brutit ut sedan Adolf Hitler brutit alla sina löften till Chamberlain.

 

 


Red Claes Cassel
Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994