Publicerat 2020-07-30 00:20

Det hände just i dag i historien från den 30 juli till 5 augusti:


Svenske kungen lärde sig aldrig svenska 

Den 30 juli 1810 öppnades en urtima riksdag i Örebro. Urtima står för en riksdag som inkallas i en särskild situation – lagtima riksdag öppnas enligt för tiden gällande lag. Den viktigaste frågan i Örebro 1810 var att välja en ny svensk tronföljare. Nicolaikyrkan i staden fick tjäna som rikssal. Den danske prinsen Karl August som har valts året innan hade två månader tidigare avlidit genom slaganfall och den som var regent i juli - Karl XIII - var gammal och barnlös. Det fanns flera tänkbara kandidater. Men de flesta var inne på att välja Karl Augusts bror Fredrik Kristian. En grupp verkade dock för att den franske marskalken Jean Baptiste Bernadotte skulle bli vald och den 11 augusti blev utrikesstatsminister Lars von Engeström övertygad om att ekonomiska och militära fördelar talade starkt för marskalken. Även kung Karl XIII som tidigare varit emot Bernadotte ändrade sig och den 18 augusti valdes den franske marskalken till svensk tronföljare. Som kronprins (bilden) tyckte han det svenska namnet Karl Johan lät bättre men han lärde sig däremot aldrig svenska.

 

Karl Gerhard högläste polisens förbud från Folkans scen

Den 31 juli 1940 hade den svenske revykungen Karl Gerhards revy Gullregn premiär på Folkan vid Östermalmstorg i Stockholm. Den blev Karl Gerhards mest framgångsrika revy och kom att spelas i över nio månader. Det mest kända numret i revyn är Den ökända hästen från Troja där Karl Gerhard skarpt kritiserar den svenska undfallenheten mot Nazityskland och tyskarnas framfart i Europa. Den tyska legationen i Stockholm ogillade starkt numret. Stockholms polismästare tvingade Karl Gerhard att ta bort numret ur revyn under hänvisning till en lag från 1868. Gerhard framförde numret en gång efter att han mottagit förbudet och dömdes till böter. Den häst som ingick i dekoren i det ursprungliga numret fick vara med på scenen belagd med munkavle medan Karl Gerhard läste högt ur förbudsbeslutet.

 

Röda armén stod still medan nazisterna krossade Warszawas uppror

Den 1 augusti 1944 inledde den polska motståndsrörelsen ett uppror i Warszawa under general Tadeusz Bór-Komorowskis ledning. Målet var att göra slut på den tyska ockupationen av staden och senare befria hela Polen. Motståndsrörelsen fick dock inte det stöd den hade räknat med från den sovjetiska Röda armén. Ett faktum är att de ryska styrkorna gjorde halt utanför Warszawa. Ett skäl som angavs av den ryska ledningen var att trupperna som deltagit i blodiga strider med tyskarna fram mot Warszawa behövde vila (bl a befälhavaren Zjukovs mening). En annan vanlig tolkning är att Stalin ville låta tyskarna förinta de styrkor som var förbundna med den polska exilregeringen. Därmed skulle det bli lättare för Sovjet att öppna en väg för ett kommunistiskt övertagande av landet. Motståndsrörelsen fick förråd och vapen luftledes från främst USA och England men i mindre omfattning även från Sovjet. Den 3 oktober samma år tvingades polackerna kapitulera.  17 000 soldater och 200 000 civila hade stupat. Adolf Hitler gav sedan order om att Warszawa skulle jämnas med marken och när ryssarna slutligen befriade staden i mitten av januari 1945 var 90 % av den förstörd. Efter kriget har de centrala delarna byggts upp som en omsorgsfull kopia av hur de en gång såg ut. Bilden ovan: När de polska upprorsmännen ställde upp i Warszawa bar  flera av dem tyska hjälmar och vapen som var de enda som fanns innan hjälp kom från luften.

 

Operation Ökenstorm tvingade Irak till reträtt från Kuwait

Den 2 aug 1990 inledde Irak en invasion av grannlandet Kuwait. I januari 1991 svarade en samlad FN-aktion med en vapeninsats för att befria Kuwait där trupper från USA, Storbritannien, Frankrike och flera arabländer samverkade under ”Operation Ökenstorm”. Redan i slutet av februari 1991 tvingades Irak ge efter  för övermakten och lämna Kuwait. Bilden: Amerikanska F-117 Nighthawk - så gott som omöjlig att se på radar - gjorde viktig insats under Ökenstorm.Columbus sökte Indien men hittade Amerika utan att inse det

Den 3 augusti 1492 seglade upptäcktsresanden och köpmannen Christofer Columbus från Genua ut från den spanska staden Sevilla med de tre fartygen Santa María, Niña och Pinta (bilden) för att finna sjövägen till Indien genom att segla västerut. Genom diverse krig och erövringar i öst hade landvägen till Indien och det viktiga handelsutbytet där i praktiken stängts för européerna vid den här tiden. Då kände man i Europa inte till den amerikanska kontinenten. Columbus hade en teori att det gick att nå Indien genom att segla västerut över Atlanten. Han hade fått ekonomiskt stöd av det spanska kungaparet för att pröva den. Efter över två månaders seglats nådde expeditionen den 12 oktober fram till det som nu kallas Västindien och gick iland på en av öarna i Bahamas. Columbus var då övertygad om att han hade nått fram till Indien. Därför kallade han befolkningen han mötte för indianer. Columbus gjorde ytterligare tre resor till Amerika. Han kom dock såvitt vi vet aldrig till det vi idag kallar Nordamerika – d v s USA och Kanada. Den som antas ha insett att Amerika är en kontinent som består av en nordlig och sydlig del är Amerigo Vespucci, 1454 – 1512, (därav ”Amerika”) men källorna kring hans resor är delvis osäkra.  Inte heller hittade Columbus den eftertraktade sjövägen till Indien. Det anses Vasco da Gama, 1460 – 1524, ha gjort under en expedition österut runt Afrikas sydspets som varade 1497 – 1499.

 

Carl Bildt medlade eldupphör i krig på Balkan

Den 4 augusti 1995 under det s k kroatiska självständighetskriget inledde den kroatiska armén Operation Storm. Den varade i 84 timmar (till den 7 augusti). Målet med operationen var att återta all serbiskockuperad mark i Kroatien och västra Bosnien och Hercegovina. Detta kom att bli det sista militära slaget under kriget. Det ledde till att Serbien i december 1995 skrev under Daytonavtalet om eldupphör. FN:s medlare var Carl Bildt och chefsförhandlare var amerikanen Richard Holbrooke. Bilden ovan: Daytonavtalet undertecknas av Slobodan Milošević, Alija Izetbegović och Franjo Tuđman. Carl Bildt syns långt t h.

 

Från Hawai under nordpolen till Island på fem dagar

Den amerikanska ubåten USS Nautilus (SSN-571) (bilden) var världens första atomdrivna undervattensfartyg. Den 5 augusti 1958 avslutade hon världens såvitt man vet första resa under nordpolen. Hon inledde färden från Hawaii den 1 augusti och den 3 augusti passerade Nautilus under nordpolen. Hon dök upp till ytan vid Grönland och avslutade vid den amerikanska basen på Island efter en resa på 1 590 sjömil (2 940 km). Därifrån flögs befälhavaren William Anderson med helikopter till Washington där han den 8 augusti fick motta medaljen Legion of Merit av president Dwight D. Eisenhower vid en ceremoni i Vita huset.

 

 


Red Claes Cassel
Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994