Publicerat 2020-03-12 00:10

Det hände just i dag i historien från 12 till 18 mars:


Jakob de la Gardie intog Moskva

Det Adolf Hitler misslyckades med – att inta Rysslands huvudstad Moskva – det ordnade en 26-årig svensk yngling drygt 300 år tidigare den 12 mars 1610. Det hela kom sig av att Sveriges kung Karl IX inte ville ha en rysk tsar som var beroende av stöd från Polen. Karl hade i stället hittat Vasilij Sjujskij som passade hans tankar om hur Rysslands tsar borde vara. Följaktligen skickade kungen den 26-årige fältmarsalken Jakob de la Gardie (bilden t v) med en här på ca 5000 man mot Moskva med uppdrag att inta staden och se till att Vasilij Sjujskij besteg den ryska tronen. Det gjorde de la Gardie framgångsrikt. Men han vilade inte på lagrarna utan ilade i juni vidare för att ta sig an en armé av polacker under Stanisław Żółkiewski, som belägrade Smolensk. Nu vände plötsligt krigslyckan och de la Gardies här förintades. Själv klarade han sig med 400 man till svenska gränsen. Han fortsatte leva ett krigiskt liv men slutade sin bana som riksmarsk i förvaltningen. Han avled 1652. Den som i något skede studerat vid Polishögskolan i Sörentorp har varit granne med en av hans ståtligare bostäder – han lät nämligen bygga Ulriksdals Slott.

 

 


 

KUNGEN SKULLE FÄNGSLAS!

Den 13 mars 1809 störtade en grupp adliga officerare in i kung Gustav IV Adolfs rum på Stockholms slott (bilden nedan) för att arrestera honom i en statskupp. Bakgrunden var bl a ett utbrett missnöje med misslyckandet i det finska kriget och med kungens envälde. Statskuppen hade inletts redan den 7 mars då de sammansvurna spred ett tryckt revolutionsmanifest. Där gjordes gällande att stormakterna redan skulle ha bestämt att dela upp Sverige mellan sig där Ryssland skulle ta Finland och norra Sverige ner till Motala ström och Danmark resten av södra Sverige. Kungen försökte fly springande genom Slottet men togs till fånga av de adliga upprorsmännen. Kungen, hans arvingar och drottningen  fråndömdes för alltid Sveriges krona. Den 29 mars abdikerade Gustav Adolf, och den 10 maj förklarade riksdagen honom avsatt. Hans son Gustav uteslöts ur arvföljden. Exkungen dog frånskild i landsflykt i Schweiz 1837. Sverige förändrades som bekant för alltid. Vi fick 1809 års regeringsform, en grundlag baserad på maktdelningsprincipen som ersatte det gustavianska enväldet. Regeringsformen gällde intill dess att 1974 års regeringsform trädde i kraft den 1 januari 1975. Vi fick också 1810 års successionsordning som numera är Sveriges äldsta gällande grundlag. Den berättigade huset Bernadotte att bestiga Sveriges tron.

 

 


 

 

Ett mord på häktet i Dallas

 

Den 14 mars 1964 dömdes nattklubbsägaren Jack Ruby till döden för mord på president John F Kennedys misstänkte mördare Lee Harvey Oswald. Ruby avled i lungcancer innan straffet hann verkställas. Många har frågat sig om inte mordet på Oswald var beställt av de krafter som skulle kunna antas ligga bakom mordet på Kennedy. Jack bidrog aldrig med några informationer. Den s k Warrenkommissionen menade sig inte ha funnit något som styrkte att Oswald skulle haft några andra än sina egna motiv för mordet. För utomstående låter det trots allt helt orimligt att en person som Ruby med skjutvapen utan hjälp av andra skulle kunnat ta sig in i ett häkte i Dallas och skjuta en misstänkt presidentmördare mitt bland kriminalvårdare och poliser. Bilden: Ruby skjuter Oswald som går mellan två poliser inne på häktet i Dallas i direktsänd TV.

 


Den första Rolls-Roycen leveransklar

 

Den 15 mars 1906 grundade de två motorpionjärerna Charles Stewart Rolls och Henry Royce bilföretaget Rolls-Royce Limited. Från början tillverkade företaget bilar men mötte 1914 en stark efterfrågan på flygmotorer till militära plan och inledde en sådan tillverkning.

Bilden: Den första bilen av märket Rolls Royce - modell 10hp år 1906 - 19 st byggdes.

 


 

470 st haubits 77 sålda med mutor?

Den 16 mars 1987 avslöjade Sveriges Radio att den svenska vapentillverkaren Bofors ansågs ha mutat indiska politiker för att få en order på 410 Haubits 77 (bilden nedan t h) som var värd 8,4 miljarder kronor. Samma vår – den 15 januari – hamnade krigsmaterielinspektör Carl-Fredric Algernon på spåret på T-Centralen i Stockholm och dödades av ett tåg. Det har inte kunnat utredas med framgång hur Algernon hamnade på spåret – om av olycka, självmord eller annans handaverkan. Förundersökningen las ner liksom förundersökningen om mutor – många allvarliga frågetecken kring bl a Bofors, framstående politikers och Algernons roller kvarstår ändå.

 


 


Golda Meir -
"Den ende mannen i kabinettet"

Den 17 mars 1969 valdes den ukrainsk-amerikanska läraren Golda Meir, 1898 – 1978, till Israels fjärde premiärminister sedan företrädaren Levi Eshkol oväntat har avlidit den 26 februari. Hon hade då levt i Palestina sedan 1921 och tagit aktiv del i Israels politik sedan     statens grundande 1948. Hon innehade posten som premiärminister till 3 juni 1974 då hon efterträddes av Yitzhak Rabin. Golda Meir (bilden nedan) föddes i Kiev i Ryssland och upplevde en mycket fattig barndom där familjen tidvis saknade mat för dagen. Föräldrarna och Goldas två systrar emigrerade till USA 1906 och byggde med tiden en dräglig tillvaro med en liten speceriaffär i Milwaukee i Wisconsin där fadern också arbetade som snickare. Golda Meir var stark och beslutsam, möjligen danad av sin sträva uppväxt. Den legendariske David Ben-Gurion beskrev henne en gång som "den ende mannen i kabinettet".
18 människor skjutna på Stockholms gator

Den 18 mars 1848 sköts 18 demonstranter till döds av militär på Stockholms gator. I ljuset av februarirevolutionen i Paris hade stora folkmassor samlats i Stockholm den 17 mars och krävde politiska reformer och allmän rösträtt. En del gick till och med så långt att de krävde att monarkin skulle avskaffas vilket vid den tiden var något oerhört. Folkmassan krossade fönster i De la Croix’ stora sal (efter byggherren Ferdinand de la Croix) vid Brunkebergstorg. Där hölls just en bankett för att diskutera situationen i huvudstaden. Folkmassan hotade att ta sig in i byggnaden. Överståthållare (motsvarigheten till landshövding i Stocholms stad) Jakob Wilhelm Sprengtporten lyckades med militärens hjälp rensa torget och arrestera några av revolutionärerna trots att folkmassan svarade med stenkastning. Kung Oscar I lyckades tillfälligt lugna folkmassan genom att lyssna på deras krav och klagomål och beordra att de arresterade skulle frisläppas. När värre oroligheter fortsatte dagen efter fick militären order att öppna eld och 18 personer dödades. Händelserna kom att kallas Marsoroligheterna. Den tidigare tämligen liberale och framsynte kungen blev djupt besviken. I framtiden kom hans inställning att bli mer konservativ och han blev mer obenägen till reformer. 

Bilden: Marsoroligheterna tecknade av Fritz von Dardel 1848.

 


Red: Claes Cassel
Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994