Publicerat 2019-06-14 08:00

Blev sjuk av jobbet - sökte rättslig hjälp

Domstol styrkte arbetsskada

Medlem ersätts med 2,9 miljoner


Att bli långvarigt sjuk kan vara livsomvälvande för den som drabbas, inte minst ekonomiskt. Beror sjukdomen på jobbet (dvs arbetsskada) kan åtminstone ersättning för t ex förlorad inkomst erhållas. Men det ska bevisas vilket i sig kan vara en lång process - för många för lång. Men när det värsta händer finns hjälp att få – från fackets expertnätverk och spetskompetensen hos försäkringsexperterna på LO TCOs Rättsskydd AB – fackens juridiska byrå.

/sites/default/files/filarkiv/bilder/puffbilder/polisforbundet-1463765352.jpg
Nyligen kom ett domstolsutslag, efter 20 års processande, att det ansetts bevisat att en av våra medlemmars  sjukdom var jobbrelaterad - dvs en arbetsskada.
 
För medlemmen innebär det ekonomisk ersättning för förlorad inkomst m.m. om cirka 2,9 miljoner kronor (livränta från Försäkringskassan och Afa-försäkringar). Och allt började med att medlemmen via sin fackliga organisation ansökte om - och beviljades - rättshjälp. Sedan dess har LO TCO Rättsskydd AB drivit ärendet.
 

När Elisabeth Östman, förbundsjurist vid Rättsskyddets försäkringsrättsenhet, tog över ärendet år 2016 (efter att två av hennes tidigare ansvariga kollegor under ärendets gång hunnit gå i pension) gällde processen främst gentemot Afa-försäkringar.  Elisabeth menar att ärendet, förutom den utsträckta tidsperioden, innehållit ett ovanligt stort antal åtgärder; utredningar, myndighetskontakter, begäran av uppgifter från arbetsgivaren, medicinska utlåtanden, rehabiliteringsförsök, avslag, nya prövningar och … väntan.   En lång och prövande process - inte minst för den skadedrabbade.

- Medlemmen var flera gånger på väg att ge upp, men då är det min roll att motivera och peppa. För även om det är vi som driver ärendet måste medlemmen vara med på tåget, säger Elisabeth Östman.  

Hans Olsson, ombudsman på Polisförbundet:

- I just detta ärende, förutom uthålligheten och summorna, ligger också ett enormt arbete från medlemmen själv inte minst i försöken komma tillbaka till arbete, men också från omgivningen, ett antal bra chefer och arbetskamrater, flera lokala fack- och skyddsombud, rehabiliteringsplaner m.m. Ett riktigt lagarbete!

 
Har det kostat medlemmen något?

- Sin medlemsavgift. Kringkostnader har Polisförbundet stått för (485 350kr). 


Hans Olsson understryker att varje ärende har sina unika omständigheter och att man inte kan göra paralleller mellan olika ärenden.

 
Datum för läkarbedömning avgörande för livränta

Livränta – dvs ersättning för inkomstbortfall till följd av arbetsskada - kan erhållas när man på grund av konstaterad arbetsskada t ex inte längre kan jobba heltid eller behöver byta till ett mindre betalt jobb … Avgörande för livräntan är det datum då läkaren gör sin bedömning om hur skadan kommer att påverka individens förmåga att arbeta i minst ett år framåt (inte tidsperioden för det faktiska inkomstbortfallet).

 
Viktigt att det blir rätt från början

  • Se över arbetsplatsens rutiner för arbetsmiljöhantering
  • Anmälan (lisa) ska kvalitetgranskas av både chef och skyddsombud
  • Pröva tidigt riskerna för en långvarig sjukfrånvaro – följ upp
  • Tidig kontakt med sjukvård
  • Hävdar den drabbade att sjukdomen är arbetsrelaterad ska chefen anmäla händelsen som arbetsskada (även om chefen är av en annan åsikt).
  • Håll personlig kontakt

Fotnot: Den ovan angivna summan (2,9 miljoner) är inget engångsbelopp utan en uppskattning av månatliga utbetalningar (och inkluderar mer än inkomstbortfall).


Mer information:

Försäkringskassans hemsida
om arbetsskada
om
livränta – ersättning för förlorad arbetsinkomst vid arbetsskada 

Läs mer om Afa-försäkring (arbetsskadeförsäkring)

Länk till afa-försäkringar (arbetsskadeförsäkring)

Se filmen Utmaningen på Arbetsmiljösverkets hemsida

Läs mer om LO TCO Rättsskydd AB – fackens juridiska byrå

Tina Gustafsson

Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994